พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระคณาจารย์ ประวัติ หลวงพ่อประเทือง ปัญญาธโร วัดตลุกหมู จ.อุทัยธานี (พระครูอุทานวรพจน์)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ หลวงพ่อประเทือง ปัญญาธโร วัดตลุกหมู จ.อุทัยธานี (พระครูอุทานวรพจน์) PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ หลวงพ่อประเทือง ปัญญาธโร วัดตลุกหมู จ.อุทัยธานี (พระครูอุทานวรพจน์)"พระครูอุทานวรพจน์" หรือที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักกันในนาม "หลวงพ่อประเทือง ปัญญาธโร" อดีตเจ้าคณะตำบลหนองกลางดง และเจ้าอาวาสวัดตลุกหมู ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

ท่านเป็นทั้งพระเกจิ พระนักปฏิบัติที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย และยังเป็นพระนักพัฒนา ทำให้เป็นที่นับถือศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุทัยธานีและใกล้เคียง

หลวงพ่อประเทือง เกิดในสกุล ชาญเขตร การณ์ เมื่อวันศุกร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 13 ก.ย.2461 ที่บ้านดงมะไฟ ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ครอบ ครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ชีวิตในวัยเยาว์ เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดหนองขุย จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไม่ได้เรียนต่อ ออกมาช่วยบิดา-มารดา ประกอบอาชีพ

ครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหนองเรือโกลน ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2481 มีพระครูอุปการ พิสิฏฐ์ (หลวงพ่อเส็ง) วัดหนองเรือโกลน เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการแดง วัด หนองมะเขือ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์สมบูรณ์ วัดตลุกหมู เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า ปัญญาธโร หมายถึง ผู้ดำรงไว้ซึ่งปัญญา

ภายหลังอุปสมบท ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองเรือโกลน ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและวิชาอาคมด้วยความวิริยอุตสาหะกับพระครูอุปการพิสิฏฐ์ (หลวงพ่อเส็ง) เป็นเวลานานถึง 16 พรรษา สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท และเอก ตามลำดับ

พ.ศ.2484 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักเรียนวัดหนองเรือโกลน

พ.ศ.2487 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระใบฎีกา ฐานานุกรมของพระครูอุปการพิสิฏฐ์ วัดหนองเรือโกลน ที่พระใบฎีกาประเทือง ปัญญาธโร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2494 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองกลางดง

วันที่ 11 มิถุนายน 2497 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดตลุกหมู ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

หลวงพ่อประเทือง มีความสนใจศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม และแผนกบาลี ท่านได้อบรมสั่งสอนพระภิกษุ-สามเณรในวัดให้ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอย่างจริงจัง

หลวงพ่อประเทือง ยังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดตลุกหมู ท่านพยายามหาทุนการศึกษา เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี ที่มีฐานะยากจน มาโดยตลอด

งานด้านสาธารณูปการ เมื่อท่านย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดตลุกหมู ได้ดำเนินการปรับปรุงเสนาสนะทันที โดยเฉพาะกุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ อุโบสถ และยังได้ก่อสร้างศาลาการเปรียญขึ้นมาใหม่อีก 1 หลัง

งานเผยแผ่ หลวงพ่อประเทือง จะคอยอบรมสั่งสอนพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ซึ่งเป็นพุทธบริษัทของวัดตลุกหมู ตลอดพรรษา 3 เดือน ทุกพรรษา นอกจากนี้ท่านยังได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน อ.ป.ต. ของหน่วยอบรมประชาชน ต.หนองกลางดง

หลวงพ่อประเทือง มีความรู้แตกฉานทั้งธรรมวินัย และวิปัสสนากัมมัฏฐาน ด้วยเป็นพระที่เคร่งครัดพระธรรมวินัย ในแต่ละวันจะมีญาติโยมเดินทางมากราบนมัสการรับฟังธรรมอย่างล้นหลาม

วัตรปฏิบัติที่หลวงพ่อประเทือง ดำเนินมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี คือ ทุกวันพระ ท่านจัดอบรมธรรมะ มุ่งเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก ด้วยเชื่อว่าการฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานจะสามารถทำให้ญาติโยมเป็นผู้มีสติมีจิตใจที่เข้มแข็ง

พ.ศ.2500 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี ในราชทินนาม "พระครูอุทานวร พจน์"

พ.ศ.2510 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2511 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2522 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ วันที่ 18 เมษายน 2534 เวลา 15.15 น. หลวงพ่อประเทือง ละสังขารด้วยอาการสงบ สิริอายุ 72 ปี พรรษา 53

แต่คุณงามความดียังคงอยู่ตราบนานเท่านาน

 
 

Main Menu

VirtueMart Login