พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระคณาจารย์ ประวัติ หลวงพ่อปุย กตปุญโญ วัดหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี (พระครูอุเทศวันสาธน์)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ หลวงพ่อปุย กตปุญโญ วัดหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี (พระครูอุเทศวันสาธน์) PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ หลวงพ่อปุย กตปุญโญ วัดหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี (พระครูอุเทศวันสาธน์)"พระครูอุเทศวันสาธน์" หรือ ที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักกันในนาม "หลวงพ่อปุย กตปุญโญ" อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองสระ ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

มีนามเดิมว่า ปุย แรงเขตรกิจ เกิดเมื่อวันจันทร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม ตรงกับวันที่ 11 พ.ย.2450 ที่บ้านทุ่งนา หมู่ที่ 2 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้อง 9 คน บิดา-มารดา ชื่อ นายแหยมและนางทอง แรงเขตรกิจ ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ชีวิตในวัยเยาว์ค่อนข้างลำบาก อายุ 12 ปี บิดา-มารดาพาไปฝากไว้ที่วัดหนองสระ เรียนหนังสือกับพระพลัด พระชม และหลวงตาปั้น พออ่านออกเขียนได้ แล้วเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดหนองสระ ขณะเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ 2 ก็ออกจากโรงเรียนไปช่วยครอบครัวทำนาหาเลี้ยงชีพ

ครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดป่าช้า ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โดยมี พระครูอุทิศธรรมวินัย (หลวงพ่อสือ) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอาจารย์น้อย กตปุญโญ วัดหนองมะเขือ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาสอน วัดหนองสระ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า กตปุญโญ หมายถึง ผู้กระทำซึ่งบุญคุณความดี

หลังอุปสมบท ได้อยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองสระ ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและวิชาอาคมด้วยความวิริยะกับพระอาจารย์เกิด เป็นเวลา 7 พรรษา สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท และเอก ตามลำดับ ก่อนได้ไปเรียนบาลีที่วัดธรรมโศภิต (วัดโค่ง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี อีก 1 พรรษา

วันที่ 7 พ.ค.2477 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดวังสาริกา ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี หลวงพ่อปุยเป็นเจ้าอาวาสวัดวัง สาริกา อยู่นาน 19 ปี บูรณะพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรือง ซึ่งท่านได้ก่อสร้างอุโบสถไม้ หลังแรกของจังหวัดอุทัยธานี งดงามด้วยศิลปะ ขณะนี้อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร สร้างกุฏิสงฆ์ 3 หลัง, ศาลาการเปรียญ และโรงเรียนวัดวังสาริกา เป็นต้น

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ วันที่ 29 เม.ย.2496 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองสระ ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี พ.ศ.2510 เป็นพระอุปัชฌาย์

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2495 ได้รับพระราช ทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี ในราชทินนามที่ "พระครูอุเทศวันสาธน์" พ.ศ.2512 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2519 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

เมื่อครั้งที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองสระ เป็นอาจารย์สอนเด็กเล็กและสอนพระธรรมวินัยให้แก่พระภิกษุ-สามเณร สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองที่หน้าวัด กุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ สร้างอุโบสถ (หลังใหม่) ฌาปนสถาน อาคารอเนกประสงค์ ถังเก็บน้ำฝน เป็นต้น

ด้วยวัตรปฏิบัติที่เสมอต้นเสมอปลาย หลวงพ่อปุย จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนในพื้นที่ ในแต่ละวันจึงมีผู้มากราบนมัสการ รับฟังธรรม และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เสริมความเป็นสิริมงคล สำหรับปัจจัยที่ได้จากการบริจาคศรัทธาของญาติโยม หลวงพ่อปุยหาเก็บงำไว้เป็นส่วนตัวไม่ จะนำมาพัฒนาวัด จนเจริญรุ่งเรือง

ด้านพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อปุย สร้างเป็นครั้งคราว มีจำนวนไม่มาก แต่ทุกรุ่นก็เป็นที่นิยมของคนทั่วไป อาทิ เหรียญรุ่นแรก กะไหล่เงิน กะไหล่ทอง รูปหล่อเหมือนและมีดหมออาคม

ทุกวันพระ หลวงพ่อปุย จะสอนให้ประพฤติตนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม ให้มัธยัสถ์ ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประมาณตน จนสาธุชนคนทั่วไปยกย่องท่านเป็น พระเกจิอาจารย์นักพัฒนาที่มีเมตตาธรรมสูงรูปหนึ่งแห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง

สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ วันที่ 6 พ.ย.2532 เวลา 18.49 น. หลวงพ่อปุย ละสังขารด้วยอาการสงบ สิริอายุได้ 82 ปี พรรษา 62 ร่างอันสงบนิ่งของหลวงพ่อปุย บรรจุไว้ในโลงทอง ประดิษฐานไว้ให้บรรดาศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ ณ วิหารวัดหนองสระ

แม้ท่านจะละสังขารไปจากโลกนี้แล้ว แต่คุณงามความดียังคงอยู่ในศรัทธาของชาวเมืองอุทัยธานีไปตราบนานเท่านาน

 
 

Main Menu

VirtueMart Login