พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระคณาจารย์ ประวัติ หลวงพ่อสำเริง สุนิมมโล วัดทุ่งนาไทย จ.อุทัยธานี (พระครูอุทิตนวการ)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ หลวงพ่อสำเริง สุนิมมโล วัดทุ่งนาไทย จ.อุทัยธานี (พระครูอุทิตนวการ) PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ หลวงพ่อสำเริง สุนิมมโล วัดทุ่งนาไทย จ.อุทัยธานี (พระครูอุทิตนวการ)"พระครูอุทิตนวการ" หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนาม "หลวงพ่อสำเริง สุนิมมโล" อดีตเจ้าคณะตำบลทัพทัน และอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งนาไทย ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

มีนามเดิมว่า สำเริง เหล่ารอด เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 7 ส.ค. 2476 ปีระกา ณ หมู่ที่ 1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ชีวิตวัยเยาว์ เรียนหนังสือที่ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์คณะกิจ จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนออกมาช่วยบิดา-มารดา ประกอบอาชีพ

ต่อมาเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันพุธที่ 7 ก.ค. 2497 ปีมะเมีย ณ พัทธสีมาวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อ.เมือง จ.อุทัยธานี มีพระสุนทรมุนี (พุฒ สุทัตโต) วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูเลี่ยม และมหาจำลอง วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า สุนิมมโล หมายถึง ผู้ปราศจากมลทิน

หลังอุปสมบท จำพรรษาอยู่ที่วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) ศึกษาพระธรรมวินัยและวิทยาคมกับหลวงพ่อพุฒ สุทัตโต พระอุปัชฌาย์ ด้วยความวิริยอุตสาหะมาโดยตลอด

พ.ศ.2500 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ จากสำนักเรียนวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

พ.ศ.2510 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทุ่งนาไทย ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี และเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งนาไทย พร้อมเป็นกรรม การควบคุมห้องสอบธรรมสนามหลวง อ.ทัพทัน

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2511 เป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งนาไทย พ.ศ.2546 เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2545 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทัพทัน

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2518 เป็นฐานานุกรมของพระราชอุทัยกวี (พุฒ สุทัตโต) เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2521 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี ในราชทินนามที่ "พระครูอุทิตนวการ"

พ.ศ.2528 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

หลวงพ่อสำเริง สร้างคุณูปการหลายด้าน

ผลงานด้านการศึกษา เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม และสำนักเรียนวัดทุ่งนาไทย เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบธรรมสนามหลวง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี มาโดยตลอด อีกทั้ง ยังได้เข้าศึกษาอบรมตามหลักสูตรการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานที่วัดหนองหญ้านาง

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน เป็นประธานจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญอื่นๆ อาทิ วันวิสาขบูชา อาสาฬหบูชา มาฆบูชา โดยมีกิจกรรมฟังเทศน์ เวียนเทียน สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย วันขึ้นปีใหม่ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นประจำทุกปี

งานสาธารณูปการ ปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ สร้างถังเก็บน้ำฝน ห้องน้ำ-ห้องส้วม เมรุ หอระฆัง ซุ้มประตู รั้วคอนกรีต ศาลาธรรมสังเวช และกุฏิสงฆ์

หลวงพ่อสำเริง มุ่งมั่นศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ มีปฏิปทาที่มั่นคง ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สมถะเรียบง่าย จิตใจโอบอ้อมอารี สงเคราะห์ญาติโยมที่เดือดร้อน คอยให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหา ชี้แนะให้ชาวบ้านปฏิบัติตนเป็นคนดี และพัฒนาจิตใจชาวบ้านให้อยู่กันอย่างสงบสุขและมีความสามัคคี

เครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลของท่านที่จัดสร้างขึ้นในแต่ละรุ่น มีจำนวนไม่มากนัก แต่วัตถุมงคลทุกรุ่น ล้วนเป็นที่สนใจของนักนิยมสะสมพระเครื่องเป็นอย่างยิ่ง อาทิ รูปหล่อเหมือนลอยองค์ พระผงเชียงแสน ตะกรุด 12 ราศี ชูชกงาแกะ และรูปหล่อเหมือนงาแกะ เป็นต้น

สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ วันเสาร์ที่ 11 มี.ค. 2549 เวลา 18.42 น. จึงได้ละสังขารด้วยอาการสงบ สิริอายุ 72 ปี 7 เดือน 4 วัน พรรษา 52

ปัจจุบัน สังขาร หลวงพ่อสำเริง วัดทุ่งนาไทย อยู่ในโลงทอง ที่หอสวดมนต์ วัดทุ่งนาไทย ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่ศรัทธา ตลอดจนบรรดาคณะศิษยานุศิษย์ ได้กราบไหว้สักการะ

เหลือไว้เพียงคุณงามความดีและวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่ามากด้วยพุทธคุณ

 
 

Main Menu

VirtueMart Login