พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระคณาจารย์ ประวัติ หลวงพ่อเกิด ปัณฑิโต วัดเขาดิน จ.ชัยนาท
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ หลวงพ่อเกิด ปัณฑิโต วัดเขาดิน จ.ชัยนาท PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ หลวงพ่อเกิด ปัณฑิโต วัดเขาดิน จ.ชัยนาท

ย้อนอดีตไปเมื่อ 40-50 ปี ในพื้นที่หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ค่อนข้างทุรกันดาร ด้วยสภาพพื้นที่ที่ชุกชุมไปด้วยชุมโจรปล้นวัวปล้นควาย ประกอบกับอีกหลากหลายปัญหานานัปการ

ชาวบ้านในชุมชนต้องการที่อาศัยพึ่งพิง โดยเฉพาะพระเถระที่มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสศรัทธาและเข้มขลังด้วยวิทยาคม ช่วยสงเคราะห์ให้ชุมชนมีความร่มเย็นเป็นสุข

พระภิกษุรูปนั้น คือ "หลวงพ่อเกิด ปัณฑิโต" หรือ "พระครูอุดมชัยกิจ" เจ้าอาวาสวัดเขาดิน ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท สิริอายุ 79 ปี พรรษา 59

อัตตโนประวัติ มีนามเดิมว่า บุญเกิด จันทรา เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2475 ณ บ้านเขาดิน ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เป็นบุตรของนายกรมและนางสี จันทรา

เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2495 ณ พัทธสีมาวัดเขาดิน มีพระครูสิงหชัยสิทธิ์ (ฉะอ้อน) วัดพาณิชย์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการสมทบ วัดศรีสโมสร อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการบรรจง วัดเขาดิน ต.หนองมะโมง อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า ปัณฑิโต หมายถึง ผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาฉลาดรอบรู้

หลังอุปสมบทได้อยู่จำพรรษา ณ วัดเขาดิน ประจวบเหมาะกับในปีนั้น ท่านเจ้าขุนวาปินทร์ (หรือเจ้าขุนน้อยแห่งบ้านหนองขุ่น) ศิษย์ฆราวาสก้นกุฏิรุ่นอาวุโสของหลวงปู่ศุขอีกท่านหนึ่ง ได้ถือเอาฤกษ์วัน 5 เดือน 5 ขึ้น 5 ค่ำจัดเป็นพิธีไหว้ครูเสาร์ 5 ขึ้น

นับเป็นพิธีไหว้ครูครั้งยิ่งใหญ่ ในงานไหว้ครูครั้งนี้เจ้าขุนวาปินทร์ได้เปิดโอกาสถ่ายทอดวิทยาคมให้แก่เหล่าศิษย์ด้วยตัวท่านเอง

หลวงพ่อเกิด เรียนวิชาแก้วิชาถอนวิชาป้องกันรักษาและวิทยาคมต่างๆ จากท่านเจ้าขุนโดยตรง

พ.ศ.2496 ท่านจึงไปศึกษาพระปริยัติธรรมและกัมมัฏฐานเบื้องต้นในสำนักวัดสิงห์ สมัยที่พระครูฉะอ้อน พระอุปัชฌาย์เป็นเจ้าสำนัก

พระครูฉะอ้อน เป็นเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดกับหลวงปู่ศุข แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า

ด้วยความใกล้ชิดทั้งพระครูฉะอ้อนและอาจารย์ฆราวาสอีกหลายท่านที่เป็นศิษย์สายตรงหลวงปู่ศุข ประกอบกับความใฝ่รู้ หลวงพ่อเกิดจึงได้ซึมซับศึกษาสรรพวิทยาการในสายหลวงปู่พอสมควร ทั้งวิชาปรอทจากหมอยาเฒ่า วิชาเสกขี้ผึ้ง เป็นต้น รวมทั้งสรรพวิชาอีกบางบท เขียนอักขระลงบาตรแล้วบริกรรม

พ.ศ.2498 ได้ฝึกวิชากัมมัฏฐานสายจากหลวงพ่อชื้น วัดเขาพลอง

หลวงพ่อเกิด ได้ศึกษากับหลวงพ่อชื้น โดยท่านได้ชักชวนหลวงพ่อเกิดให้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อเขาสาลิกาอีกด้วย

เมื่อครั้งที่หลวงพ่อเกิด เข้าไปกราบหลวงพ่อเขาสาลิกา ท่านไม่พูดจาตอบ แต่ท่านจุดเทียนตั้งไว้ 6 เล่มแล้วใช้มือดับทีละเล่มจนเหลือเทียนเล่มเดียว ท่านจึงหยิบเทียนเล่มนั้นขึ้นมานั่งเพ่งเท่านั้น ท่านว่าเป็นปริศนาธรรมเกี่ยวกับการสอนเรื่องอายตนะ ผัสสะ การแยกรูป-นาม แยกกองกัมมัฏฐานจนถึงขั้นกายละเอียด

พ.ศ.2499-2500 หลวงพ่อเกิดออกจาริกธุดงค์ปลีกวิเวกบำเพ็ญเพียรทางจิตขึ้นไปทางนครสวรรค์โดยมุ่งหน้าไปทางเหนือ

พ.ศ.2501-2506 กลับมาเยี่ยมโยมบิดามารดาและออกธุดงค์ กระทั่งกลับมาพบสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติ ณ ถ้ำเขาตะพาบ จ.อุทัยธานี

พ.ศ.2507 ชาวบ้านและบรรดาญาติโยมได้ร่วมใจนิมนต์ท่านมาจำพรรษา ณ วัดเขาดินท่านจึงได้ปกครองวัดเขาดินตั้งแต่นั้นสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ในด้านการพัฒนาในศาสนกิจนั้น หลวงพ่อเกิด ได้ทำหน้าที่โดยมิได้ขาดตกบกพร่อง ทั้งทางด้านคันถธุระ (การศึกษาและเผยแพร่) และวิปัสสนาธุระ (การฝึกจิตเพื่อความหลุดพ้นทางใจ) สิ่งเหล่านี้เป็นความตั้งใจจริงของท่านที่จะเผยแผ่ให้ถึงที่สุด

จนเป็นที่ถูกใจสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินธโร) วัดสามพระยา กรุงเทพฯ เป็นอย่างยิ่ง

พ.ศ.2519 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ได้มีเมตตาเป็นองค์ประธานฉลองอุโบสถวัดเขาดิน

ในปีเดียวกัน หลวงพ่อเกิด ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์และเจ้าคณะตำบลกุดจอ-หนองมะโมง

พ.ศ.2536 วัดเขาดินได้รับแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคมให้เป็นวัดพัฒนาดีเด่นประจำปี และพ.ศ.2537 หลวงพ่อเกิดได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูอุดมชัยกิจ

หลวงพ่อเกิด ยังคงปฏิบัติหน้าที่สืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรสืบไป

 
 

Main Menu

VirtueMart Login