พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระคณาจารย์ ประวัติ หลวงพ่อเฟื่อง ธัมมปาโล วัดอมรญาติสมาคม จ.ราชบุรี
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ หลวงพ่อเฟื่อง ธัมมปาโล วัดอมรญาติสมาคม จ.ราชบุรี PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ หลวงพ่อเฟื่อง ธัมมปาโล วัดอมรญาติสมาคม จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี ดินแดนเมืองเก่า เทือกเขางูและถ้ำที่สลักภาพพระพุทธรูปลงบนผนังถ้ำสมัยทวารวดี อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สักการะของชาวบ้าน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ขึ้นชื่ออย่างคลองดำเนินสะดวกและภาพชีวิต ตลาดน้ำ

หลวงพ่อเฟื่องอำเภอดำเนินสะดวก มีพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่ง คือ พระครูอดุลสารธรรม หรือ หลวงพ่อเฟื่อง ธัมมปาโล แห่งวัดอมรญาติสมาคม อ.ดำเนิน สะดวก จ.ราชบุรี ถือเป็นพระเกจิพุทธาคมที่ชาวราชบุรีเลื่อมใสศรัทธา

อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า เฟื่อง ภู่สวัสดิ์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2420 ที่บ้านหมู่ที่ 3 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โยมบิดา- มารดา ชื่อ นายภู่ และ นางมิ่ง ภู่สวัสดิ์ ครอบครัว ประกอบอาชีพทำนา วิถีชีวิตในวัยเด็กของท่าน ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน ได้มาศึกษาร่ำเรียนต่อเมื่อเป็นพระภิกษุแล้ว

หลวงพ่อเฟื่อง อุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ปีวอก พ.ศ.2440 ณ วัดโชติทายการาม มี พระครูวรปรีชาวิหารกิจ (ช่วง) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอาจารย์ทองอยู่ วัดโชติทายการาม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิการโต เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นพระ อนุสาวนาจารย์ จากนั้นได้อยู่จำพรรษาที่วัดโชติทายการามกับพระอุปัชฌาย์ พร้อมศึกษาวิทยาคม จากตำรับตำรา ท่าน มีความสนใจทางด้านการศึกษาพระพุทธ ศาสนาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการปฏิบัติ ธรรมหรือวิทยาคม แม้เมื่อตอนที่ท่านบวชนั้นไม่อาจอ่านหนังสือออก หากท่านก็พากเพียรร่ำเรียนอาศัยการท่องจำจากพระภิกษุด้วยกัน เพียงพรรษาแรก ท่านสามารถท่องจำบทสวดมนต์และพระปาติโมกข์ได้จนจบ

ทั้งยังไม่ปล่อย ให้เวลาล่วงไปโดยปราศจากประโยชน์ หลวงพ่อเฟื่องได้พากเพียรต่อการเรียนหนังสือไทยและหนังสือขอม สามารถจะอ่านออกเขียนได้ทั้งไทยและขอม สามารถเขียนยันต์ได้อย่างถูกต้อง

หลวงพ่อเฟื่อง เคยกล่าวไว้ว่า "การเจริญกัมมัฏฐานทำให้เกิดปัญญาได้เหมือนกัน เพราะกรรมฐานเป็นที่ตั้งแห่งการงาน คือเป็นรากเหง้าของปัญญา ซึ่งเมื่อผู้ใดได้ฝึกกัมมัฏฐานก็เท่ากับ ฝึกจิตใจให้มีสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็โปร่งใส อ่านอะไรก็ทะลุปรุโปร่ง เพราะ มีปัญญาที่อยู่เหนือกว่าปัญหาทั่วๆ ไป คือปัญญา ของพระอริยะ"เหรียญ หลวงพ่อเฟื่อง

ต่อมา ท่านได้ย้ายไปจำพรรษายังวัดไผ่ล้อม ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี ในห้วงระยะนั้นอุโบสถของวัดได้ชำรุดทรุดโทรมลงเป็นอันมาก จนไม่สามารถที่จะทำสังฆกรรมอีกต่อไปได้

ท่านจึงได้ร่วมมือกับพระ อธิการโต เจ้าอาวาสวัด ซึ่งเป็นพระอนุสาวนาจารย์ของท่าน จัดการก่อสร้างขึ้นใหม่หมดทั้งกุฏิ วิหาร และศาลาการเปรียญ ท่านได้บูรณะวัดจนเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน เมื่อครั้งพระอธิการโตมรณภาพลงด้วยโรคชรา ท่านก็ได้รับการนิมนต์จากชาวบ้านให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบแทน

เมื่อ เจ้าอาวาสวัดอมรญาติสมาคม หรือ หลวงพ่อน้อย ได้มรณภาพ หลวงพ่อเฟื่อง ได้รับการนิมนต์ให้รักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนี้ด้วยอีกวัดหนึ่ง จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีชวด พ.ศ.2455 ตรงกับวันที่ 28 มิถุนายน หลวงพ่อเฟื่อง จึงได้ย้ายมาจำพรรษายังวัดอมรญาติสมาคม

ด้วยความที่ วัดกับบ้านเป็นที่พึ่งกันและกัน ท่านจึงได้พัฒนาทั้งวัดและบ้าน กล่าวคือ ไม่เพียงท่านจะพัฒนาก่อสร้างถาวรวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว ด้านการศึกษานั้นหาได้ปล่อยทิ้งละเลยไม่ ขณะนั้นย่านนั้นหาได้มีสถานศึกษาของพระภิกษุสาม เณรไม่ ท่านจึงได้จัดสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ขึ้น ในปี พ.ศ.2473 และได้จัดหาครูมาสอนให้อีกด้วย กระทั่งมีความเจริญยิ่งขึ้น มีพระภิกษุสามเณรมาศึกษาอย่างมากมาย

พ.ศ.2477 ท่านได้จัดสร้างศาลาการเปรียญขึ้นใหม่ด้วยของเดิมคับแคบ พ.ศ.2483 ท่านได้ดำเนินการสร้างโรงเรียนประชาบาลอมรวิทยาคาร ไม่เพียงพัฒนาวัดเท่านั้นที่หลวงพ่อเฟื่องได้ดำเนินการ หากยังได้ก่อสร้างถนนหลวงและสะพานข้ามคลองมอญ ย้ายโรงเรียนปริยัติธรรมมายังด้านทิศตะวันตก

ส่วนตำแหน่งหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ หลวงพ่อเฟื่อง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบล พ.ศ.2471 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2473 พ.ศ.2492 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตร ในราชทินนามพระครูอดุล สารธรรม

หลวงพ่อเฟื่อง มรณภาพเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2500 สิริอายุได้ 80 ปี พรรษา 60

 
 

Main Menu

VirtueMart Login