พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระคณาจารย์ ประวัติ หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญ วัดพันสี จ.อุทัยธานี พระเกจิลุ่มนำสะแกกรัง
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญ วัดพันสี จ.อุทัยธานี พระเกจิลุ่มนำสะแกกรัง PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญ วัดพันสี จ.อุทัยธานี พระเกจิลุ่มนำสะแกกรัง"หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญ" หรือ "พระครูอุปกิตสารคุณ" เป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคม ปัจจุบันสิริอายุ 82 ปี พรรษา 60 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพันสี หมู่ 1 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี และเจ้าคณะตำบลหนองขาหย่าง-ท่าโพ

เกิดในสกุลผดุงฉัตร เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ส.ค.2474 ที่บ้านเลขที่ 27 หมู่ 4 บ้านยางขาว ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายผูก และนางจันทร์ ผดุงฉัตร ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา

อายุครบ 22 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อ วันที่ 11 เม.ย.2496 ณ พัทธสีมาวัดยางขาว ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ มีพระครูพยุหานุศาสก์ (หลวงพ่อชิต) เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรีและเจ้าอาวาสวัดยางขาว เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูนิทัศน์ธรรมเวที (หลวงพ่อช้อย) เจ้าอาวาสวัดหัวงิ้ว เป็นพระกรรม วาจาจารย์ และพระครูนิสิตคุณากร (หลวงพ่อกัน) เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า กตปุญโญ มีความหมายถึง ผู้กระทำซึ่งบุญคุณความดี

หลังอุปสมบทท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัด ยางขาว คอยอุปัฏฐากรับใช้หลวงพ่อชิต พระอุปัชฌาย์ ด้วยท่านมีความสนใจในการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ณ สำนักเรียนวัดเนินเหล็ก อ.เมือง จ.อุทัยธานี

จากนั้นได้ช่วยงานศาสนกิจคณะสงฆ์ใน จังหวัดอุทัยฯ นอกจากนี้ ท่านยังร่ำเรียนวิทยาคมกับหลวงพ่อชิต ในด้านการสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลัง อาทิ ตะกรุด ผ้ายันต์ น้ำมันมนต์ ฯลฯ จากนั้นได้ศึกษา เพิ่มเติมจากกำนันบุญ ซึ่งเป็นศิษย์ฆราวาสหลวงพ่อพริ้ง วัดหาดสูง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนากับหลวงพ่อชิต

ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2503 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพันสี ต.ท่าโพ อ.หนองขา หย่าง จ.อุทัยธานี พ.ศ.2507 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองขาหย่าง-ท่าโพ

พ.ศ.2514 เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พ.ศ.2522 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2511 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ในราชทินนามพระครูอุปกิตสารคุณ พ.ศ.2520 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2554 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามเดิม ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ให้พระภิกษุ-สามเณรลงอุโบสถสังฆกรรม และทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นตลอดปี ระเบียบปกครองวัดอาศัยหลักพระธรรมวินัย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ปกครองคณะสงฆ์ แบบพ่อกับลูกพี่กับน้อง และแบ่งอำนาจหน้าที่ช่วยกันรับผิดชอบภายในวัด

หลวงพ่อเสน่ห์มุ่งเน้นให้พระภิกษุ-สามเณรภายในวัด ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ต้องทำวัตรสวดมนต์ ทุกเช้า-เย็น พร้อมกันทุกวัน ร่วมทำอุโบสถสังฆกรรมทุกครั้ง อีกทั้งจะไปธุระสถานที่ใดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสก่อน พระภิกษุ-สามเณรรูปใดไม่ปฏิบัติตามกฎถือว่าฝ่าฝืนระเบียบของวัด จะต้องถูกลงโทษตามสมควร

งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมบวชชี-พราหมณ์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นประจำทุกปี ร่วมมือกับคณะสงฆ์ และหน่วยงานราชการ เผยแผ่หลักธรรม โดยออกปฏิบัติงานพระธรรมทูต อบรมพระภิกษุ-สามเณรประชาชน และนักเรียนเป็นประจำ ด้วยหลวงพ่อเสน่ห์ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตประจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าโพ พ.ศ.2552 ได้รับยกย่องให้เป็นพระดีเด่น จากศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส่วนงานด้านสาธารณูปการ ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด ถนนคอนกรีตรอบวัด และสร้างอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว โรงเรียนประชาบาลวัดพันสี อีกทั้งยังสร้างอุโบสถอีก 14 แห่ง อาทิ อุโบสถวัดทุ่งพึ่ง, วัดหนองแหน, วัดทุ่งน้อย เป็นต้น

ด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่อเสน่ห์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ปรารถนาของบรรดานักสะสมนิยมวัตถุมงคล โดยเฉพาะตะกรุดโทน แหวนหัวพิรอดทำด้วยปรอท เป็นการผสมผสานตำรับพลังไว้ถึง 3 พระอาจารย์ คือ การลงอักขระเลขยันต์ตำรับของหลวงพ่อชิตและหลวงพ่อพริ้ง วัดหาดสูง ส่วนหัวพิรอดทำด้วยปรอท เป็นตำรับหลวงพ่อเงิน วัดพระปรางค์เหลือง

ส่วนวัตถุมงคลอื่นๆ อาทิ เหรียญรูปเหมือน รุ่นแรก ปี"20, รูปหล่อเหมือนลอยองค์ ปี"46, เหรียญทองแดงรูปเหมือน, ตะกรุดเส้นเกศา, ตะกรุดสามกษัตริย์ และตะกรุดระนาดเอก เป็นต้น

อริยะโลกที่ 6
สุธน พันธุเมฆ

 
 

Main Menu

VirtueMart Login