ประวัติ หลวงพ่อใช่ สุชีโว (พระครูวิสุทธิสังวร) วัดปาลิไลยวัน พิมพ์

ประวัติ หลวงพ่อใช่ สุชีโว (พระครูวิสุทธิสังวร) วัดปาลิไลยวัน

ประวัติ หลวงพ่อใช่ สุชีโว"พระครูวิสุทธิสังวร" หรือ "หลวงพ่อใช่ สุชีโว" วัดปาลิไลยวัน ต.บางพระ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี เป็นพระเถระผู้มีปฏิปทาเคร่งครัดพระธรรมวินัยยิ่ง เป็นพระสายปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานดำเนินตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์แห่งพระเถระ

อัตโนประวัติ พระครูวิสุทธิสังวร มีนามเดิมว่า ใช่ รอดเงิน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2462 ณ หมู่ 1 ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา

เมื่อวัยเยาว์จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และได้ฝากตัวเป็นศิษย์วัดของพระครูอินทโมฬีสังวร (คำ) วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม เชี่ยวชาญด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ

เมื่ออายุครบ 22 ปี หลังพ้นเกณฑ์ทหาร ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2484 ณ พัทธสีมา วัดโพธิ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

มีพระครูสุนทรธรรมรส วัดอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการบุญมา วัดอุทยานนที ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการบุญยอด (พระอาจารย์ยอด) วัดโพธิ์ ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็นพระอนุสา วนาจารย์

หลังอุปสมบท ได้มุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยและศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2485 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท ตามลำดับ

พ.ศ.2490 จึงเดินทางพร้อมคณะธุดงค์มุ่งหน้ามา อ.ศรีราชา ได้พักปฏิบัติธรรมและจำพรรษาที่วัดเขาพระบาท บางพระ

พ.ศ.2497 ได้มีชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 4 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ให้สร้างเป็นวัด พร้อมถวายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างกุฏิ หลวงพ่อจึงเริ่มมาก่อสร้างวัดในที่ดินที่ได้รับมา

ต่อมา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2508 วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร วันที่ 21 พฤษภาคม 2510 วางศิลาฤกษ์อุโบสถ

วันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2515 จัดงานผูกพัทธสีมา และตัดลูกนิมิต เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2515

หลวงพ่อใช่ ได้ศึกษาธรรมและข้อปฏิบัติจากหลวงปู่ฝั้น อาจาโร และหลวงปู่กงมา จิรปุญโญ ขณะเดินธุดงค์มาพักที่วัดเขาฉลาก รวมทั้งได้ไปศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงตามหาบัว ที่วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ทั้งนี้ หลวงปู่ใช่ยังเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี แลกเปลี่ยนและศึกษาธรรมะกันเรื่อยมา คุณธรรมประการหนึ่งที่เป็นลักษณะเด่นของหลวงพ่อใช่ คือ ความเมตตา ทั้งในหมู่ศิษยานุศิษย์และบุคคลทั่วไปอย่างทั่วถึงกัน

งานด้านการปกครองคณะสงฆ์และสมณศักดิ์ พ.ศ.2508 รักษาการเจ้าอาวาสวัดปาลิไลยวัน พ.ศ.2509 เจ้าอาวาสวัดปาลิไลยวัน พ.ศ.2522 เจ้าคณะตำบลบางพระ พ.ศ.2524 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2525 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูวิสุทธิสังวร ฝ่ายวิปัสสนา หลวงพ่อใช่มีโรคประจำตัวหลายโรค อาทิ โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดลมอักเสบ และไขมันในหลอดเลือดสูง

โรคที่ท่านอาพาธเป็นอยู่ประจำ คือ โรคหลอดลมอักเสบ ไปตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2538 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 ก่อนจะกลับมารักษาตัวที่วัด พระครูวิสุทธิสังวร ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ เช้าวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2538 สิริอายุ 76 พรรษา 53

สร้างความอาลัยแก่คณะศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง ในวันที่ 7 เมษายน 2539 ชาวอำเภอศรีราชาจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธาน

ทุกวันนี้ความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญไว้ ยังคงเป็นอนุสรณ์และเป็นคติแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป