ปูชา จ ปูชนิยานํ เอตมฺมงฺคลมุตตมํ (หลวงปู่บุดดา ถาวโร) พิมพ์

ปูชา จ ปูชนิยานํ  เอตมฺมงฺคลมุตตมํ

ปูชา จ ปูชนิยานํ  เอตมฺมงฺคลมุตตมํ (หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

ข้าพเจ้ารู้จักหลวงปู่บุดดามาเป็นเวลานาน ประมาณ ๑๐ ปี โดยการแนะนำของพระครูโสภณจารุวัตร หรือพระมหาทอง กาญจนโน ซึ่งเคยเป็นศิษย์ของข้าพเจ้ามาก่อน ปัจจุบันเธออยู่ปฏิบัติหลวงปู่บุดดาอย่างใกล้ชิด

หลวงปู่บุดดา เป็นพระสงฆ์ที่ประเสริฐ ควรแก่การเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่ง การบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างสูงสุด

 

พระราชสุพรรณนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี