พระเครื่อง 
Home ข่าว ข่าวพระพุทธศาสนา ผ้ากฐินพระราชทาน
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ผ้ากฐินพระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล

ผ้ากฐินพระราชทาน

กฐินพระราชทาน คือ กฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อนำไปถวายยัง วัดหลวง วัดใดวัดหนึ่งนอกเหนือจาก 16 วัดสำคัญ ที่ได้กำหนดไว้แล้ เนื่องจาก ในปัจจุบัน วัดหลวงมีจำนวนมาก

        จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลองค์กร บริษัทห้างร้านต่างๆ ที่เห็นสมควรรับพระราชทานผ้ากฐิน ไปถวายแทนพระองค์ และผู้ที่ได้รับพระราชทานผ้ากฐิน จะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาด้วยก็ได้

        ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับพระราชทาน ผ้ากฐินไปถวาย ณ วัดหลวงแห่งใดแห่งหนึ่ง จะต้องจองกฐินไว้ล่วงหน้าก่อน ในการนำผ้ากฐินพระราชทาน ไปถวายวัดหลวงแห่งใดแห่งหนึ่ง

        ผู้ที่นำไปจะต้องกล่าวถวายต่อหน้าหมู่สงฆ์ ณ วัดนั้น ว่า "ผ้ากฐินพระราชทาน กับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอปรด้วยพระราชศรัทธา โปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าน้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลด้วยไตรมาส ในอาวาสวิหารนี้ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินพระราชทานนี้ กระทำกฐินัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น เทอญ"

        ปัจจุบันกระทรวง ทบวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลใดมีความประสงค์จะรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ วัดหลวงใดให้ไปติดต่อที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมตามระเบียบ ซึ่งเท่ากับเป็นการจองกฐินไว้ก่อนนั่นเอง

        เมื่อจองกฐินเป็นที่เรียบร้อยและได้รับผ้าพระกฐินพระราชทานจากกรมการศาสนาแล้ว ควรถวายหลังวันแรม 6 ค่ำ เดือน 11 หรือเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระกฐินวันแรกแล้ว โดยในปีพุทธศักราช 2552 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโยธานิมิต ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

        โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ขอเชิญบริจาคทรัพย์เพื่อนำไปถวาย ณ วัดโยธานิมิต ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ บัญชีเงินร่วมการกุศล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขที่บัญชี 059-1-07498-2 หรือโทรศัพท์สอบถาม 0-2441-4533-4

 
 

VirtueMart Login