พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร พบพระอริยสงฆ์ (พระครูวิบูลกิตติวัฒน์ วัดวิมลโภคาราม พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


พบพระอริยสงฆ์ (พระครูวิบูลกิตติวัฒน์ วัดวิมลโภคาราม พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) PDF พิมพ์ อีเมล

พบพระอริยสงฆ์ (พระครูวิบูลกิตติวัฒน์ วัดวิมลโภคาราม พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

พบพระอริยสงฆ์ (พระครูวิบูลกิตติวัฒน์ วัดวิมลโภคาราม พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

พระครูวิบูลกิตติวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอสามชุก วัดวิมลโภคาราม จ.สุพรรณบุรี
    
ขอน้อมกราบนมัสการ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ผู้อริยสงฆ์ด้วยความเคารพ เนื่องในมงคลสมัยที่ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ได้เจริญอายุ ๑๐๐ ปี ในศกนี้ขอบูชาพระคุณหลวงปู่ ด้วยการสรรเสริญบารมีธรรมที่ได้สนทนามาในอดีตที่ผ่านมาแล้ว เพื่อเป็นการประกาศธรรมปฏิบัติของหลวงปู่ผู้มีธรรม รู้ธรรม เห็นธรรม เป็นธรรม แสดงธรรม ซึ่งเป็นสงฆรัตน์อันประเสริฐของชาวพุทธสืบต่อไป

หลวงปู่ผู้ทรงพระปริยัติธรรม ทรงจำพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม แม่นยำ นำมาแสดงได้ทั้งโดยย่อและพิสดารอย่างแจ่มแจ้งและชัดเจนเข้าใจง่ายยิ่งนัก
หลวงปู่ผู้ทรงพระปฏิบัติธรรม ยึดปัจจุบันธรรมเป็นที่ตั้ง มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกอิริยาบถไม่มีอารมณ์โลภ โกรธ หลงแม้แต่น้อย ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมือ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดจะเห็นชัด สามารถพสูจน์และทดสอบได้เสมอ

หลวงปู่ผู้ได้ปฏิเวธธรรม สำเร็จธรรม เย็นใจ เย็นจิต สดชื่น แจ่มใส มีเมตตาธรรมจะอุท่านธรรมเสมอว่า พอดี พอดี พอดี อิ่มพอดี หนาวพอดี ร้อนพอดี จะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าชนะอยู่เหนืออารมณ์ เพราะรู้จริง ๆ เคยสนทนาธรรมกับหลวงปู่ว่า..

จะทำอย่างไรใจจึงจะมีความสุข หลวงปู่สอนว่า ให้มีกายเดียว จิตเดียวซี หลายกาย หลายจิตไม่ได้หรอก มันยุ่ง มีทุกข์

จะทำอย่างไรให้จิตใจไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เหมือนหลวงปู่ หลวงปู่สอนว่า เอาใจไว้ที่พระพุทธเจ้าซี เอาใจไว้ที่พระธรรมซี เอาใจไว้ที่พระอริยสงฆ์ซี เอาไว้ที่อื่นไม่ไดหรอกมันยุ่ง เอาไว้ที่พระไม่ยุ่ง เพราะพระพุทธเจ้าไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย

จะทำอย่างไรจะบวชอยู่ได้ตลอดไป หลวงปู่สอนว่า บวชจริงซี อย่าบวชหลอก ๆ บวชกาย บวชใจด้วย อย่างบวชเพราะรับจ้างเขา ฯลฯ

เมื่อได้สนทนาธรรมกับหลวงปู่แล้วรู้สึกสบายใจ เย็นใจ สงบใจ มีกำลังใจ ทั้งหมดนี้เป็นความจริง ขอบูชาพระคุณหลวงปู่ด้วยการสรรเสริญธรรมปฏิบัติเพียงนี้ ขอน้อมกราบอาราธนาหลวงปู่อยู่เป็นแสงธรรมส่องโกให้สว่างสืบไปชั่วกาลนานฯ ขอความสวัสดีมีชัยจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาอนุโมทนาบุญในสมัยที่หลวงปู่เจริญอายุ ๑๐๐ ปี ครี้งนี้โดยทั่วกัน

 
 

Main Menu