พยัพ คำพันธุ์ โต้ หนุ่มโพสต์ เซียนพระเครื่องห้างพันธุ์ทิพย์ ติดโควิด ยันแค่ข่าวเฟคนิวส์ พิมพ์

พยัพ คำพันธุ์ โต้ หนุ่มโพสต์ เซียนพระเครื่องห้างพันธุ์ทิพย์ ติดโควิด ยันแค่ข่าวเฟคนิวส์