พระกริ่งนิรันตราย (พระกริ่งฟ้าผ่า) หลวงพ่อกึ๋น วัดดอนยานนาวา พิมพ์

พระกริ่งนิรันตราย (พระกริ่งฟ้าผ่า) หลวงพ่อกึ๋น วัดดอนยานนาวา

สวัสดี ครับ ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน วันนี้เรามาคุยกันถึงวัดดอนยานนาวา และพระกริ่งของหลวงพ่อกึ๋นวัดนี้กันนะครับ ซึ่งพระกริ่งของหลวงพ่อกึ๋นนี้เกี่ยวโยง สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์กันอย่างไร

พระกริ่งนิรันตราย (พระกริ่งฟ้าผ่า)วัดดอน แต่เดิมนั้นชื่อเต็มๆ ว่า "วัดดอนทวาย" ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา กทม. ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มังจันจ่า เจ้าเมืองทวาย ได้อพยพครอบครัวญาติมิตรข้าทาสบริวารเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร มังจันจ่าได้รับราชการมีความดีความชอบเป็นอันมาก

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงโปรดพระราชทานที่หลวง ณ ที่ตำบลดอกกระบือ อันเป็นบริเวณที่ตั้งวัดดอนปัจจุบันให้เป็นถิ่นพำนักของ มังจันจ่าและบริวารได้ลงหลักปักฐานเป็นปึกแผ่นและพากันเรียกหมู่บ้านนั้นว่า "หมู่บ้านทวาย" โดยมีมังจันจ่าเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ในปี พ.ศ.2340 มังจันจ่าพระยาทวายได้ชักชวนชาวทวายให้ช่วยกันสร้างวัดขึ้น ซึ่งที่ตรงนั้นเป็นที่ดอนสูงเด่น และให้ชื่อวัดว่า "วัดดอนทวาย" ต่อมาเรียกกันให้สั้นลงเหลือแต่ชื่อ "วัดดอน"

ในปี พ.ศ.2464 พระครูกัลยาณวิสุทธิ์ (หลวงพ่อกึ๋น) ได้เป็นเจ้าอาวาส วัดดอน ท่านเป็นลูกบ้านทวายโดยกำเนิด ท่านเป็นพระที่ทรงคุณในทางสมาธิมีอาคมแก่กล้าได้เล่าเรียนวิทยาคุณมาจาก หลวงพ่อจั่น อดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อน และ ท่านอาจารย์เปี่ยม วัดดอน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีวิทยาคมขลังอีกรูปหนึ่ง

ในปี พ.ศ. 2480 ขณะนั้นสงครามเอเชียบูรพากำลังก่อเค้า ชายไทยที่อยู่ในวัยเกณฑ์จะต้องออกไปทำศึกรับใช้ประเทศ หลวงพ่อกึ๋นท่านเคารพนับถือสมเด็จพระสังฆราช(แพ) จึงนำความขึ้นกราบทูลองค์สมเด็จฯ ว่าจะจัดสร้างพระกริ่งแจกแก่ลูกหลานทหารหาญที่ไปทำศึกในครั้งนี้ สมเด็จฯ ท่านก็ทรงอนุญาตและรับเป็นประธานเจ้าพิธีให้ด้วย อีกทั้งยังมอบแผ่นทองลงอักขระ และชนวนพระกริ่งรุ่นก่อนๆ ที่สะสมไว้ เพื่อใช้ในการผสมหล่อในครั้งนี้ด้วย

ในวันที่ทำการหล่อพระกริ่ง นั้น ขณะที่องค์สมเด็จฯ ประกอบพิธีอยู่นั้น ท้องฟ้าที่แจ่มใสได้มืดครึ้มลงอย่างรวดเร็วและในฉับพลัน อสุนีบาตก็ลั่นเปรี้ยงลงมาท่ามกลางพิธีสนั่นหวั่นไหว แต่หาได้มีผู้ใดเป็นอันตรายแม้แต่น้อย และในขณะที่สมเด็จฯ ท่านทรงเททองอยู่นั้นสายสิญจน์ก็วงรอบปริมณฑลถูกลมพัดจนหย่อนลงมาในเบ้าหลอม โลหะซึ่งกำลังหลอมละลาย แต่สายสิญจน์ไม่ได้ไหม้ไฟแม้แต่น้อย จนคณะกรรมการได้ยกสายสิญจน์ขึ้นมาก็ไม่ได้เป็นอะไรเลย

เป็นที่มหัศจรรย์อันสุดที่จะพรรณนา และเป็นที่โจษจันกันมาก พระกริ่งรุ่นนี้สมเด็จพระสังฆราช(แพ) ท่านตั้งชื่อพระนามรุ่นว่า "พระกริ่งนิรันตราย" แต่ชาวบ้านเรียกว่า "พระกริ่งฟ้าผ่า" บ้าง "พระกริ่งวัดดอน" บ้าง พระรุ่นนี้มีด้วยกันสองพิมพ์คือ พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็ก บรรจุกริ่งในตัวแบบพระกริ่งวัดสุทัศน์ พระรุ่นนี้บางองค์มีจารตัวอุที่ด้านหลังประภามณฑล บางองค์ก็ไม่มี ในวันนี้ก็ได้นำรูปพระกริ่งพิมพ์เล็ก มาให้ชมกันครับ

ด้วยความจริงใจ:แทน ท่าพระจันทร์

ข้อมูลจากข่าวสดข่าวสด