พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ วัดตรีทศเทพ ปี30
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ วัดตรีทศเทพ ปี30 PDF พิมพ์ อีเมล

พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ วัดตรีทศเทพ ปี30

เสร็จพิธียิ่งใหญ่และงดงามไปแล้ว สำหรับการยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดตรีทศเทพ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงประกอบการยกช่อฟ้า นำความปีติมายังทุกรูปทุกนาม ทำให้ครบองค์ประกอบสมบูรณ์แห่งศาสนสถาน เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา

ในการนี้ ทางวัดตรีทศเทพได้จัดสร้างเหรียญและพระพิมพ์พระพุทธนวราชบพิตร ด้านหลังประดิษฐานพระปรมาภิไธย ภปร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ มีพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างและพระราชทานไฟพระฤกษ์จุดในพิธีมหาพุทธาภิเษก ปรากฏว่าสาธุชนแห่กันมาจับจองบูชาจนเหรียญเนื้อทองคำ และเนื้อนวโลหะแก่ทอง หมดเกลี้ยงในพริบตา ตอนนี้เหลืออยู่แต่เหรียญเนื้อเงินหน้ากากทอง, เนื้อเงิน, เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์, เนื้อทองแดง และพระพิมพ์เนื้อผงพุทธคุณ ซึ่งได้รับคำเล่าลือเรื่องคุณวิเศษเป็นที่น่าอัศจรรย์

ทางวัดตรีทศเทพ โดยคณะกรรมการวัดจึงดำริจะนำสุดยอดวัตถุมงคลของวัดอีกอย่างหนึ่งซึ่งเก็บ รักษาไว้นานแล้วตั้งแต่เจ้าอาวาสรุ่นก่อนๆ ออกมาให้ร่วมบุญเช่าบูชา ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวและตื่นเต้นในแวดวงสะสมพระเครื่องอย่างคาดไม่ถึง ซึ่งได้แก่ "พระกริ่งพุทธนวราชบพิตร และพระชัยวัฒน์พุทธนวราชบพิตร ปีพ.ศ.2530"

พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ปี ′30 นั้น ลือลั่นสนั่นเมืองมาแต่ครั้งจัดสร้างและได้รับความนิยมที่เรียกว่ากระแสแรง จัดไม่มีตก สาเหตุเนื่องมาจาก ในคราวที่เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพรูปก่อน พระเทพวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงษ์ ฐานวรเถร) เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระวัชรธรรมาภรณ์ ได้ทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเททองพระพุทธนวราชบพิตร องค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในพระอุโบสถซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในคราวนั้น ได้ทูลเชิญเสด็จฯ เททองพระกริ่งและพระชัยวัฒน์พุทธนวราชบพิตร จำนวน 999 องค์ มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จ ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2530

พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ที่สำเร็จขึ้นมานั้น มีพุทธลักษณะงดงาม เป็นองค์พระไภษัชคุรุเยี่ยงโบราณ ประทับนั่งปางมารวิชัย บนบัลลังก์บัวเล็บช้างคว่ำหงาย กระแสองค์พระงดงามมาก มีโค้ดกำกับ พร้อมกันนี้ทางวัดได้ออกใบอนุโมทนาบัตรกำกับด้วย

อานุภาพของพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ วัดตรีทศเทพ นั้น เป็นที่ลือลั่นตลอดมา สมดังพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคราวจัดสร้างพระพุทธ รูปพระพุทธนวราชบพิตรและพระราชทานไปประดิษฐานยังจังหวัดต่างๆ ที่อำนวยพรอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับประชาชนความว่า

"...ขออานุภาพแห่ง องค์พระพุทธนวราชบพิตร จงปกปักรักษาท่านให้พ้นจากทุกข์ภัยทุกๆ ประการ บันดาลให้เกิดความสุขสวัสดี มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการประกอบอาชีพ และมีความสมัครสมานกัน ในอันที่จะร่วมกันสร้างเสริมความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้า ให้แก่บ้านเมืองของเราสืบไป..."

คอลัมน์  พันธุ์แท้พระเครื่อง
โดย ราม วัชรประดิษฐ์

 
 

Main Menu

VirtueMart Login