พระคาถาขับภูต-ขับพราย พิมพ์

พระคาถาขับภูต-ขับพราย

คัจฉะอาโปนะระภูตา คัจฉะปะถะวี มะระภูตา คัจฉะเตโช พะระภูตา


คัจฉะวาโยทะระภูตาฯ

ใช้ขับพราย ขับภูต เพี่อให้ไปทำงาน ให้ลองดูนะครับ แต่ต้อง กำกับด้วยหัวใจอมนุษย์ด้วยทุกครั้งครับ ท่านที่รักชอบวิชาทางไสยศาสตร์ก็ลองดูได้ครับ