พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง คาถา-อาคม พระคาถาต่างๆ พระคาถาหัวใจปาฏิโมกข์
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


พระคาถาหัวใจปาฏิโมกข์ PDF พิมพ์ อีเมล

พระคาถาหัวใจปาฏิโมกข์

จัตตุ ขัตตุก ปัญจัก ขัตตุ ฉักขัตตุ ปะระมังตุณหิ ภูเตนะ อุทธิสสะ
ทาตัพพัง จัตตุกขัตตุ ปัญจักขัตตุง ฉักขัตตุง ปรมังตุณหิ ภูโต ฯ

พระคาถาหัวใจปาฏิโมกข์:ให้ภาวนา พระคาถาหัวใจปาฏิโมกข์ 3 คาบหรือ 7 คาบก็ได้ เป็นมหาอุดม

 
 

Main Menu

VirtueMart Login