พระคาถาอาการ 32 ประการ ปลุกเสกยันต์รูปสัตว์และรูปมนุษย์ พิมพ์

พระคาถาอาการ 32 ประการที่ใช้ในการปลุกเสกลงในยันต์รูปสัตว์และรูปมนุษย์

อัฏฐิ อิมัสมิงกาเย เกศา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ มังสัง นะหารู อัฏฐี อัฏฐิมิญชัง วักกัง หะทะยัง ยะกะนง กิโลมะกัง มิหะ กัง ปับผาสัง อันตัง อันตะคุนัง อุทริยัง กะรีสัง มิตถลุงคัง ปิตตัง เสมหัง ปุพโพ โลหิตัง เสโท เมโท อัสสุวัสสา เขโฬ สิงฆานิกา ละสิกา มุตตัง มัตถะลุง คันติ