พระคาถาเรียกภูต พิมพ์

พระคาถาเรียกภูต

เอหิ อาโป นะระภูตา เอหิ ปะถะวี มะระภูตา เอหิ เตโช พะระภูตา เอหิ วาโย ทะระภูตาฯ

ใช้ทางกำกับพรายและภูตจะใช้ให้ไปทำอะไรได้หมดโดย เฉพาะทางมหาเสน่ห์ครับ