พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร (พระครูวิมลปรีชา หรือ หลวงพ่อสังวาลย์ ลพบุรี)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร (พระครูวิมลปรีชา หรือ หลวงพ่อสังวาลย์ ลพบุรี) PDF พิมพ์ อีเมล

พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร (พระครูวิมลปรีชา หรือ หลวงพ่อสังวาลย์ ลพบุรี)

พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร (พระครูวิมลปรีชา หรือ หลวงพ่อสังวาลย์ ลพบุรี)
    
คำสอนของหลวงปู่บุดดา ถาวโร ที่อาตมาเคารพรัก เทิดทูนบูชายิ่ง เช่น เวลาเดินทางไกล ถามหลวงปู่ว่า “เหนื่อยไหมครับ” หลวงปู่ตอบว่า “เหนื่อยพอดี ร้อนพอดี”
    
เวลาฟังธรรม หลวงปู่จะพนมมือตลอด แม้สามเณรเป็นองค์เทศน์ก็ตาม เป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระธรรม
    
เวลาหลวงปู่เทศน์ ท่านก็จะพนมมือ ไม่ว่าจะนานเท่าใดก็ตาม จนกว่าจะเทศน์จบ
    
เวลาอาตมาไปเทศน์วัดหลวงปู่ หลวงปู่จะว่า “ช้างเผือกหายากนะ” ไม่ว่าใครจะขออะไร หลวงปู่จะให้หมด เสียสละหมด แม้จะขอจีวร หลวงปู่ก็จะถอดให้ทันที
    
พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร  เป็นพรุสุปฏิปันโน แน่แท้.

พระครูวิมลปรีชา (หลวงพ่อสังวาลย์) ลพบุรี

 
 

Main Menu