พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร อัศจรรย์จริงหนอ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร อัศจรรย์จริงหนอ PDF พิมพ์ อีเมล

พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร อัศจรรย์จริงหนอ

พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร อัศจรรย์จริงหนอ

ขอมอบกาย ถวายชีวิตยกตัวเองเป็นสังฆทาน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย เริ่มจากพระคุณหลวงปู่กล่าวว่า “มาเรียนหนังสือวัดกันเถอะ เรียนหนังสือทางโลกไม่จบหรอก” ท่านเห็นคุณค่าของหนังสือสวดมนต์ทำวัตรแปลท่านเน้นเรื่องพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ที่สวดทำวัตรเช้าเย็น ให้รู้คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่ามีความหมายอย่างไร แล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวได้สมาธิ เกิดปัญญาตามธรรมที่น้อมนำมาปฏิบัติ
    
พระพุทธเจ้าได้มอบมรดกไว้ เป็นประทีปส่องทาง ก็คือผ้ากาสาวพัสตร์ผู้ที่จะได้รับมรดกชิ้นนี้ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติ กระทำจริง เห็นจริงในศีล สมาธิ ปัญญา จึงจะเปลี่ยนสถานภาพสูงส่งเป็นองค์ทอง เช่น พระคุณหลวงปู่ของพวกเราทั้งหลาย ท่านเป็นมรดกของพระพุทธเจ้าที่ได้ประทานไว้ด้วยความเมตตาไม่มีประมาณ ไม่เลือกชั้น วรรณะ ผู้น้อมรับจะได้ผลเป็นอัศจรรย์ ตามกำลังศรัทธา และภูมิธรรมของตนๆพระคุณของหลวงปู่ ซึ่งแต่ละคนได้รับนั้น ซาบซึ้งเกินกว่าจะบรรยาย เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ เป็นปัจจัตตัง
    
บางครั้งร่างกายท่านมีเวทนา ร้องโอย เมื่อเรียนถามถึงเหตุ ท่านตอบว่า “โอยหาความพอดี”พระคุณหลวงปู่ท่านไม่เบียดเบียนให้ใครลำบากเพราะท่าน ท่านจะปลอบโยนให้กำลังใจเมื่อศิษย์ผิดพลาด บกพร่อง ขาดสติ ไม่ว่าการให้รางวัลชมเชย หรือการตำหนิท่านจะใช้คำว่า “พอดี” เสมอ
    
ด้วยคุณธรรมอันวิเศษของพระคุณหลวงปู่ ทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิด เต็มอกเต็มใจปรนนิบัติรับใช้ท่าน ด้วยความจงรักภักดี และภูมิใจในองค์หลวงปู่กับสมญานามว่า “หลวงปู่เป็นพระพอดี” โดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆ เมื่อมีผู้มาดู พบเห็นเป็น “อัศจรรย์”

อมราศิริ บิณฑะดิษ

 
 

Main Menu