พระคุณ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ทรงอริยคุณอันประเสริฐ พิมพ์

พระคุณ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ทรงอริยคุณอันประเสริฐ

พระคุณ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ทรงอริยคุณอันประเสริฐ


เกล้ากระผมได้มากราบพระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร ครั้งแรกในงานทำบุญ ๑๐๐ วัน หลวงปู่ครูบาพรหมมา พรหมจฺกโก วัดพระบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ พร้อมคณะหลวงพ่อพระอาจารย์ยันตระ และหลังจากพระอาจารย์ยันตระเดินทางไปจำพรรษาต่างประเทศแล้ว จึงได้มากราบหลวงปู่ที่วัดกลางชูศรีเจริญสุข ในเดือนมีนาคม ๒๕๒๙ ได้อยู่ปรนนิบัติรับใช้พระคุณท่านเป็นบางครั้งบางคราวมาจนถึงปัจจุบัน
    
พระคุณหลวงปู่ ท่านเป็นพระมหาเถระผู้ปฏิบัติดี มีปฏิบัติชอบ ทรงอริยคุณประเสริฐและมีศีลาจริยาวัตรงดงามยิ่ง ท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใสแก่พระเถระทั่วๆไป เช่น หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่แว่น ธนปาโล หลวงปู่พุธ ฐานิโย หลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ (หลวงพ่อฤาษี) หลวงพ่อวิชัย เขมิโย หลวงพ่อพระอาจารย์ยันตระ อมโร ฯลฯ เป็นต้น
    
พระคุณหลวงปู่ท่านเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่เยาว์วัน อายุเพียง ๕ ขวบท่านก็อยากบวชแล้ว เมื่ออุปสมทบแล้วท่านได้ประพฤติตน อยู่ในธรรมวินัยอันดีงามเสมอมา ท่านเป็นพระใจดี ใจงาม ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่สะสมสิ่งใด ๆ ไปง่าย มาง่าย อยู่ง่าย ท่านเมตตาปรารภธรรมให้ลูกศิษย์ลูกหลานฟัง เป็นนิทานชาดกบ้าง สอนให้มีศีล มีธรรม สอนให้ภาวนา ให้รู้จักปล่อยวาง บางครั้งท่านจะพูดเป็นคติธรรมสอนใจของตน เช่น ท่านสอนว่า “เขาด่าเราไม่เป็นไร เราอย่าไปด่าเขา ขัดคอเราไม่เป็นไร อย่าขัดคอเขา เขารักเราเขาก็ถามหา เขาชังเราก็ตำหนิเขาชอบเราก็ชม เขาไม่ชอบก็เฉยเป็นธรรมดาของเขา คนชอบมี คนไม่ชอบมี คุณด่าใคร ด่ามึงนั่นแหละ อ๋อ ด่ามึงแล้วไป อย่าด่ากูแล้วกัน” อย่างนี้เป็นต้น ถามท่านว่า หลวงปู่ทำบุญอะไรจะได้บุญมาก ท่านตอบว่า “ก็ทำบุญไม่มีบาปนะซี จึงจะได้บุญมาก เมื่อทำบุญไปแล้ว บาปที่เคยมีที่กาน วาจา ใจ ก็เบาไปหมดไป ที่เคยเกิดที่กาย วาจา ใจ ก็ไม่เกิด นั่นแหละทำบุญถูก” หลวงปู่ทำกรรมฐานอย่างไรจึงจะถูกแน่ ท่านเมตตาตอบว่า “ทำที่หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่แหละทำตาเปล่า ๆ หูเปล่า ๆ จมูก ลิ้น กาย ใจเปล่า ๆ คือทำวิธีใดก็ตาม จะทำพุทโธ ธัมโม สังโฆ อะไรก็ตาม ทำแล้วข่มกิเลสได้ ฆ่ากิเลสได้ ฆ่ากิเลสหลุด นั่นแหละถูกวิธี”
    
พระคุณหลวงปู่เมตตาต่อชาวโลกเสมอมา เท่าที่ท่านจะเกื้อกูลได้โยไม่มีประมาณทั้งฝ่ายอาณาจักรและพุทธจักร โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย จนถึงปัจฉิมวัย ๑๐๐ ปี ๗๒ พรรษ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๖ ขอให้พระคุณหลวงปู่เจริญด้วยอายุกาล เป็นที่กราบไหว้แก่สานุศิษย์นานเท่านานสืบไป

สิงห์ทอง สร้อยกิ่ง