พระคู่บ้านคู่เมืองลพบุรี-ปากน้ำโพ 2 องค์ พระประธานเก่าแก่ พิมพ์

พระคู่บ้านคู่เมืองลพบุรี-ปากน้ำโพ 2 องค์ พระประธานเก่าแก่

รายการ "พระคู่บ้านคู่เมือง" สารคดีสั้น 2 นาที ออกอากาศทุกเช้าเสาร์-อาทิตย์เวลาประมาณ 09.00 น. ทางช่อง 7 สี ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย. ไปยังวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง จ.ลพบุรี


แต่เดิมเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวต่างประเทศในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในพระวิหารหลวงประดิษฐาน"หลวงพ่อโต" เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 วา สูง 4 วา 2 ศอก ฝีมือช่างสมัยอยุธยา สันนิษฐานว่า แต่เดิมเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์

ซึ่งมีไม้กางเขนตั้งตรงที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ แต่เนื่องจากชาวพุทธไม่ประสงค์ที่จะทำลายสัญลักษณ์อันเป็นที่เคารพของศาสนาอื่น จึงสร้างพระพุทธรูปครอบ โดยองค์พระมีขนาดใหญ่โตมากเมื่อเทียบกับขนาดของพระวิหารหลวง จึงเป็นที่มาของชื่อ หลวงพ่อโต เปิดให้พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธา เข้านมัสการหลวงพ่อโตได้ทุกวัน

ส่วนวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย. ไปไหว้หลวงพ่อพุทธนิมิตสัมฤทธิ์ วัดเกรียงไกรกลาง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เดิมชื่อวัดเชียงไกล เป็นวัดโบราณอายุหลายร้อยปี มีฝูงลิงอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ใกล้กับเขตพุทธาวาสของวัดมาตั้งแต่อดีต

ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธาน คือ หลวงพ่อพุทธนิมิตสัมฤทธิ์ เล่ากันว่าในสมัยสุโขทัยเกิดสงคราม ชาวบ้านโบกปูนหุ้มองค์พระ นำลอยแพมาตามน้ำแล้วขึ้นประดิษฐานริมฝั่งปากน้ำเชียงไกล ต่อมาในสมัยอยุธยา ชาวบ้านบุกเบิกพื้นที่สร้างวัดขึ้น จึงอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ เวลาล่วงเลยผ่านไปปูนที่หุ้มองค์พระกะเทาะออก

จึงพบว่าภายในเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ ชาวบ้านในยุคนั้นจึงเรียกขานกันว่า หลวงพ่อพุทธนิมิตสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะอ่อนช้อยสวยงามแบบศิลปะสุโขทัย หน้าตักกว้าง 99 เซนติเมตร สูง 139 เซนติเมตร