พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระกรุ พระท่ากระดาน ฐานผ้าทิพย์ กรุวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


พระท่ากระดาน ฐานผ้าทิพย์ กรุวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) PDF พิมพ์ อีเมล

พระท่ากระดาน ฐานผ้าทิพย์ กรุวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

พระท่ากระดาน ฐานผ้าทิพย์สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน เมืองกาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีกรุพระเครื่องเนื้อชินสนิมแดงอันลือลั่นนั่นก็คือพระท่ากระดาน กรุศรีสวัสดิ์และนอกเหนือจากพระท่ากระดาน กรุศรีสวัสดิ์ แล้วก็ยังมีพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงอยู่อีกหลายกรุด้วยกัน วันนี้เรามาคุยกันถึงกรุพระกรุหนึ่งที่มีพระแตกกรุออกมากมาย และเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี กรุที่ว่านี้คือกรุวัดเทวสังฆาราม หรือที่เรียกกันว่า "วัดเหนือ"

วัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ) นั้นเข้าใจว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2374 พร้อมๆ กับการสร้างเมืองกาญจนบุรีใหม่ หลังเสียกรุงจากพม่าในปี พ.ศ.2310 ในสมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ.2374 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างกำแพงเมืองกาญจนบุรีเป็นก่ออิฐถือปูน และทรงสร้างวัดไว้ 5 วัด สันนิษฐานว่าวัดเหนือเป็นวัดหนึ่งที่ทรงโปรดให้สร้างขึ้น พร้อมๆ กับวัดใต้ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสไทรโยคปี พ.ศ.2420 ทรงแวะทอดพระเนตรวัดเหนือ ทรงเห็นว่าพระอุโบสถชำรุดมาก

จึงมีพระราชดำรัสให้พระยากาญจนบุรีเอาเงินส่วย มาซ่อมแซมพระอุโบสถ พ.ศ.2431 ได้เสด็จประพาสไทรโยคอีก ได้เสด็จมายังวัดเหนือซึ่งกำลังรื้อพระอุโบสถเพื่อก่อสร้างใหม่ ได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ 10 ชั่ง ช่วยในการก่อสร้าง ทั้งได้ทรงโปรดพระราชทานกัปปิยภัณฑ์แก่พระภิกษุผู้ทำการองค์ละ 2 บาท พระอุโบสถที่สร้างใหม่นี้ได้สร้างตรงที่เก่า สำเร็จเรียบร้อยและฉลองในปี พ.ศ.2435

ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2506 วัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ) จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง สมกับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.2505

ในปี พ.ศ.2506 ทางวัดได้เจาะพระเจดีย์เพื่อที่จะนำพระพุทธ 25 ศตวรรษบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ เมื่อขุดเป็นโพรงเข้าไปได้กว้างประมาณ 2 ศอก ได้พบทรายละเอียดอัดแน่นอยู่ ครั้นขนทรายออกก็ได้พบพระพุทธรูปและพระเครื่องเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการจึงนำพระออกมาทั้งหมด พระที่พบมีอยู่ด้วยกันหลายพิมพ์ ส่วนใหญ่เป็นพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดง คือพระท่ากระดาน พระยอดขุนพล พระปรุหนัง พระขุนแผนพิมพ์ต่างๆ พระอู่ทอง พระท่ากระดานหูช้าง เป็นต้น คณะกรรมการได้ตกลงนำพระเครื่องที่พบออกให้ประชาชนเช่าบูชา เพื่อนำรายได้มาบูรณปฏิสังขรณ์วัดเหนือ

พระเครื่องที่พบนี้ พบพระอยู่หลายอย่าง บางพิมพ์พบน้อย และพบพระแบบต่างๆ กันมาก จึงสันนิษฐานว่า พระทั้งหมดน่าจะเป็นพระเก่าที่นำมาจากที่ต่างๆ แล้วนำมาบรรจุไว้ตอนสร้างองค์พระเจดีย์ มิได้เป็นพระที่สร้างขึ้นมาตอนสร้างองค์พระเจดีย์อย่างแน่นอน จากประสบการณ์ของพระกรุนี้พุทธคุณเด่นทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรี และในวันนี้ผมได้นำรูปพระท่ากระดาน ฐานผ้าทิพย์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง ซึ่งไม่ค่อยได้พบเห็นกันนักมาให้ชมกันครับ

ด้วยความจริงใจ:แทน ท่าพระจันทร์

 ข้อมูลจากข่าวสด

 
 

Main Menu

VirtueMart Login