พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา พระธรรมทูต
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


พระธรรมทูต PDF พิมพ์ อีเมล

พระธรรมทูต

         พระธรรมทูต คือ ภิกษุผู้ทำหน้าที่ประกาศและเผยแผ่พระศาสนาด้วยการแสดงธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่โลก พระธรรมทูตเกิดมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อก่อนพุทธศก 45 ปี สำหรับงานพระธรรมทูตถือเป็นงานสำคัญส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์ ที่พระเถรานุเถระทุกระดับชั้นร่วมรับผิดชอบดำเนินการตามลักษณะงานที่ปรากฏ

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงาน โดยแม่กองงานพระธรรมทูตได้จัดแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 9 สาย คือ

         สาย ที่ 1 จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 1 และภาค 14 มี 7 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทร ปราการ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และ สมุทรสาคร

         สายที่ 2 จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 และภาค 3 มี 7 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี

         สายที่ 3 จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 และภาค 5 มี 8 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์

         สาย ที่ 4 จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 6 และภาค 7 มี 8 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

         สาย ที่ 5 จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 8 และภาค 9 มี 9 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และ หนองบัวลำภู

         สายที่ 6 จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 และภาค 11 มี 10 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ สุรินทร์ นครพนม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอำนาจเจริญ

         สาย ที่ 7 จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 12 และภาค 13 มี 8 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

         สายที่ 8 จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 และภาค 16 มี 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

         สายที่ 9 จาริกปฏิบัติงานในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 17 และภาค 18 มี 11 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล

         งานพระธรรมทูตถือเป็นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา จุดมุ่งหมายที่สำคัญของงาน คือ การนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่จิตใจของประชาชน หรือชักนำประชาชนให้หันเข้ามาหาธรรมะ นับได้ว่าเป็นงานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกสาขาอาชีพ

คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา