พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง พระปิดตา พ่อท่านเส้ง ติสสโรเถร วัดแหลมทราย
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


พระปิดตา พ่อท่านเส้ง ติสสโรเถร วัดแหลมทราย PDF พิมพ์ อีเมล

พระปิดตา พ่อท่านเส้ง ติสสโรเถร วัดแหลมทราย

สวัสดี ครับ ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ทางภาคใต้มีพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าๆ ที่เก่งๆ อยู่หลายรูปด้วยกัน วันนี้เรามาคุยกันถึงพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดสงขลา คือท่านเจ้าคุณพระรัตนโมลี (พ่อท่านเส้ง ติสสโรเถร) ซึ่งท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่าง ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ทั้งสิ้นครับ

พ่อท่านเส้ง เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2429 ที่บ้านท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โยมบิดาชื่อสี่เซ่ง โยมมารดาชื่อดำ เมื่ออายุได้ 1 ขวบ บิดาได้ถึงแก่กรรม มารดาจึงย้ายจากบ้านท่าหินกลับมาอยู่ที่บ้านมะขามคลาน ต่อมาเมื่ออายุได้ 11 ขวบ โยมมารดาจึงได้นำไปฝากให้ศึกษาอักษรสมัยทั้งไทยและขอม ในสำนักท่านอาจารย์นวล เจ้าอาวาสวัดเสื้อเมือง พออายุได้ 17 ปี จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรในสำนักวัดท่าหิน

โดยมีพระอธิการยิ้มเป็นพระอุปัชฌาย์ บรรพชาได้ 1 ปีจึงได้ลาสิกขามาช่วยมารดาประกอบอาชีพ พออายุได้ 22 ปี ก็ได้อุปสมบทที่วัดเสื้อเมือง อำเภอสะทิงพระ โดยเจ้าอธิการเอียด วัดเสื้อเมือง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการทับ วัดพังบัว กับพระอธิการเพียร วัดบางเขียด เป็นพระคู่สวด ได้ศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักสูตรแล้วจึงได้มาจำพรรษาอยู่ที่สำนักมะขามคลาน

ซึ่งมีพระอาจารย์กิ้มเส้งเป็นเจ้าอาวาส เล่าเรียนสูตรสนธิต่างๆ ได้ 3 พรรษา จึงได้มาจำพรรษาที่วัดแหลมทราย เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม บาลี กับพระอาจารย์แก้ว และพระครูอั้น เจ้าอาวาสวัดไทรงาม จนจบหลักสูตร นอกจากนี้ ยังได้ศึกษากับพระอาจารย์แป้น ซึ่งมาจากกรุงเทพฯ และพระอาจารย์ฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้ง จนเชี่ยวชาญแตกฉาน พ่อท่านเส้งยังเป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น

ต่อ มาในปี พ.ศ.2456 ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดแหลมทราย ปี พ.ศ.2472 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส วัดแหลมทราย และท่านได้พัฒนาวัดแหลมทรายจนเจริญรุ่งเรือง ปี พ.ศ.2474 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอเทพา วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2475 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูเทพธิวาสสังฆเนตร วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2477 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอเมือง และเป็นพระอุปัชฌาย์ ปี พ.ศ.2482 ได้เลื่อนเป็นพระครูชั้นเอกที่พระครูคณานุยุตต์วิจิตร รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ปีพ.ศ.2493 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระรัตนโมลี ปีพ.ศ.2495 เป็นเจ้าคณะจังหวัดสงขลา

ในเรื่องวัตถุมงคลนั้น พ่อท่านเส้งได้สร้างพระเนื้อทองเหลือง ในปี พ.ศ.2484 ซึ่งขณะนั้นกำลังมีสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งมีทั้งเป็นแบบพิมพ์นั่งสมาธิแบบของวัดชัยพฤกษ์มาลา และแบบพระปิดตา ซึ่งมีประสบการณ์มากในสมัยนั้นจนมีชื่อเสียงโด่งดังมาก และที่วัดแหลมทรายในสมัยนั้นได้โดนทิ้งระเบิดรอบๆ วัด แต่ลูกระเบิดด้านหมด เป็นที่น่าอัศจรรย์มาก ปลอดภัยทั้งวัดและชาวบ้าน จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธากันมาก พระของท่านเด่นทางด้านแคล้วคลาดและมหานิยม นอกจากนี้ ท่านยังได้สร้างพระกริ่งในปี พ.ศ.2494 รูปแบบคล้ายพระกริ่งของวัดสุทัศน์ พิมพ์นะโภคทรัพย์ด้วย

ในวันนี้ผมได้นำรูปพระปิดตาเนื้อโลหะผสมของพ่อท่านเส้ง วัดแหลมทรายมาให้ชมกันครับ

ชมรมพระเครื่อง
แทน ท่าพระจันทร์

 
 

Main Menu

VirtueMart Login