พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง พระพุทธนรสีห์
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


พระพุทธนรสีห์ PDF พิมพ์ อีเมล

พระพุทธนรสีห์

พระพุทธนรสีห์ เป็นพระนามของพระพุทธรูป ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ไว้ใน "นิทานโบราณคดี" ว่า...

...พระองค์ทรงพบคราวเสด็จขึ้นไปวัดพระสิงห์ เชียงใหม่ เห็นพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรแบบเชียงแสนงดงาม จึงอาราธนามายังกรุงเทพฯ แล้วทรงไหว้วานสมเด็จพระพุฒาจารย์ (มา) วัดจักรวรรดิราชาวาส เมื่อครั้งยังเป็นพระมงคลทิพมุนี ให้ช่วยขัดสีเห็นเป็นเนื้อทองหล่อสีสุกปลั่งแปลกกว่าพระพุทธรูปองค์อื่น

ระยะนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างวัดเบญจมบพิตรฯ จึงมีพระราชประสงค์จะได้ "พระพุทธรูป" ไว้เป็นประธาน แต่ต้องให้มีขนาดย่อมกว่าพระพุทธรูปตามพระระเบียง จึงทรงถวาย ทรงออกพระโอษฐ์ว่า "พระองค์นี้แปลกจริงๆ" และถวายพระนามว่า "พระพุทธนรสีห์" ภายหลังทรงโปรดฯ ให้อัญเชิญประดิษฐานไว้ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ในการนี้ ทรงโปรดฯ ให้มีพิธีสมโภชพระพุทธนรสีห์ และผูกพัทธสีมาวัดเบญจมบพิตรฯ ในวันที่ 12-18 มีนาคม ร.ศ.118 (พ.ศ.2442) ในงานสมโภชดังกล่าวมีการจัดสร้าง "เหรียญ" ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก...

เหรียญที่ระลึกการสมโภชพระพุทธนรสีห์และการผูกพัทธสีมาวัดเบญจมบพิตรฯ สร้างเป็น เนื้อเงิน ทองแดง เงินกะไหล่ทอง นอกจากนี้ มีเหรียญลงยาสีน้ำเงินสำหรับแจกกรรมการด้วย เหรียญมีลักษณะกลม ขอบเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ด้านหน้า เป็นรูปจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) เปล่งรัศมีเหนือเลข 5 อันเป็นเลขรัชกาล กระหนาบซ้ายขวาด้วยลายกระหนก ด้านหลัง ปรากฏข้อความว่า "การสมโภชพระพุทธนรสีห์และการผูกพัทธสีมาวัดเบญจมบพิตร รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๘"

ใน "พิธีสมโภช" นั้น วันที่ 15 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในโรงพระอุโบสถ ทรงบรรจุพระบรมธาตุในพระศกพระพุทธนรสีห์ในพระฤกษ์ย่ำค่ำแล้วกับ 57 นาที 8 วินาที ส่วน "การผูกพัทธสีมา" มีองค์สมเด็จพระวันรัต เป็นประธาน พระสงฆ์ 30 รูป สวดพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถ และสวดรอบเขตผูกพัทธสีมา 108 รูป ผลัดเปลี่ยนกัน 3 วัน เป็นจำนวน 325 รูป

เหรียญที่ระลึกการสมโภชพระพุทธนรสีห์และการผูกพัทธสีมาวัดเบญจมบพิตรฯ นี้ แม้จะไม่ปรากฏรูปองค์พระ แต่นับเป็นเหรียญที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือในพุทธาคม และเป็นที่เสาะแสวงหาของพุทธศาสนิกชนในระดับสูง เนื่องด้วยมีเกจิคณาจารย์ชื่อดังร่วมทำพิธีปลุกเสก อาทิ สมเด็จพระวันรัต (แดง) วัดสุทัศน์ พระเทพโมลี (แพ) วัดสุทัศน์ พระภาวนาโกศลเถระ (เอี่ยม) วัดหนัง พระมงคลทิพยมุนี (มา) วัดจักรวรรดิฯ เป็นต้น ครับผม

คอลัมน์ พันธุ์แท้พระเครื่อง
โดย ราม วัชรประดิษฐ์

 
 

Main Menu

VirtueMart Login