พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง พระพุทธนวราชบพิตร สุดยอดมหามงคลแห่งปี
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


พระพุทธนวราชบพิตร สุดยอดมหามงคลแห่งปี PDF พิมพ์ อีเมล

พระพุทธนวราชบพิตร สุดยอดมหามงคลแห่งปี

วัดตรีทศเทพวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ตีความตามนามหมายถึง เทพสามพระองค์ได้ร่วมกันสร้างจนวัดนี้สำเร็จขึ้นมาเป็นพระอาราม มีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิศณุนารถนิภาธร (พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ฯ) เป็นผู้เริ่ม ต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรวิลาศ ผู้เป็นพระเชษฐา ได้สานต่อ ทั้งสองพระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สร้างให้สมบูรณ์ในเวลาต่อมา และวัดตรีทศเทพนี้จะขึ้นชื่อในด้านการวางผัง เพื่อเป็นตัวอย่างแก่วัดในพระนครอื่นๆ และประการสำคัญคือ พระพุทธนวราชบพิตร พระประธานในพระอุโบสถ จำลองแบบ "พระ พุทธนวราชบพิตร" และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไปยังจังหวัดต่างๆ ในพระราชอาณาจักร และพระองค์เสด็จฯ เททองหล่อขึ้นเป็นพระปฏิมาด้วยพระองค์เองอีกด้วยครับผม

การจัดสร้างพระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าพระเพลา 61.9 นิ้ว สูง 89 นิ้ว พระรัศมี 14 นิ้ว ส่วนกว้าง 32 นิ้ว ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดตรีทศเทพนั้น สืบเนื่องจากอุโบสถหลังเก่าทรุดโทรม วัดตรีทศเทพวรวิหารได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมตำรวจ และการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์อุปถัมภ์ในการดำเนินการสร้าง หลังจากสร้างอุโบสถเสร็จสิ้นทางเจ้าอาวาสและกรรมการวัดจึงได้นำความขึ้นกราบ บังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจำลอง "พระพุทธนวราชบพิตร" ซึ่งประดิษฐานพระพิมพ์จิตรลดาที่ฐาน พระราชทานแก่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับหล่อเป็นพระประธานในพระอุโบสถ โดยนำมาขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

หลังจากมีพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดสร้างได้ ทางกรรมการวัดจึงได้ดำเนินการออกแบบและปั้นองค์พระประธาน และได้จัดสร้าง "พระกริ่งและพระชัยวัฒน์พุทธนวราชบพิตร" ขึ้นด้วย แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองหล่อ "พระพุทธนวราชบพิตร" พระประธานในพระอุโบสถ พร้อมกับพระกริ่งและพระชัยวัฒน์พุทธนวราชบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเททองฯ ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2530 มีพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี และพล.ต.อ. ณรงค์ มหานนท์ อธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นเฝ้าฯ รับเสด็จ

ด้วยความงดงามแห่งองค์พระประธานตลอดจนความศักดิ์สิทธิ์ แห่งองค์พระประธาน ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ (84 พรรษา) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดตรีทศเทพจัดสร้าง "พระพุทธนวราชบพิตร" ด้านหลัง ประ ดิษฐานอักษรพระปรมาภิไธย "ภ.ป.ร." ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ และพระราชทาน "ไฟพระฤกษ์" เพื่อเชิญไปจุดเทียนชัยมหามงคลในพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดตรีทศเทพ กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 06.54 น.

พระเครื่องและพระพิมพ์ที่มีพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างในครั้งนี้มีความงดงามอย่างถึงที่สุด นับเป็นสุดยอดมหามงคลต้อนรับปีใหม่ ด้วยได้รับประทานมวลสารจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ อาทิ ช่อชนวนพระกริ่งพุทธนวราชบพิตร วัดตรีทศเทพ ปี 2530 อันลือลั่น อีกทั้งทองคำเปลวที่ลอกจากองค์พระประธานพระพุทธนวราชบพิตร เป็นต้น

คอลัมน์  พันธุ์แท้พระเครื่อง
โดย ราม วัชรประดิษฐ์

 
 

Main Menu

VirtueMart Login