พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา พระพุทธรูปประจำวันเกิด
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


พระพุทธรูปประจำวันเกิด PDF พิมพ์ อีเมล

พระพุทธรูปประจำวันเกิด

         ปัจจุบันนอกจากพระประธานที่พุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้บูชาแล้ว ในวัดหลายแห่งยังมักจัดพระพุทธรูปประจำวันเกิดเรียงรายให้คนได้ทำบุญควบคู่กันไปด้วย ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันเกิดนี้ ส่วนใหญ่จะมี 7 ปางตาม 7 วันในสัปดาห์ คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ แต่บางแห่งก็จะเพิ่มปางวันพุธกลางคืน ที่เรียกว่าวันราหูเข้าไปด้วย

         การกำหนดพระพุทธรูปแต่ละปางให้ตรงกับทั้ง 7 วันในสัปดาห์นี้ มีมาแต่สมัยใด ไม่ปรากฏแน่ชัด แต่สมัยโบราณได้มีการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ มาบ้างแล้ว เพื่อเป็นพุทธานุสติน้อมนำใจให้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์

         กล่าว กันว่าการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ ให้เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดแต่ละวันนั้น เป็นโบราณอุบายของคนสมัยก่อนที่จะหาที่พึ่งทางใจให้แก่ตนและลูกหลาน และถือว่าการบูชาพระประจำวันเกิด เป็นมงคลอันสูงยิ่งอีกประการหนึ่ง

โดยบางคนก็บูชาเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือปัดเป่าให้รอดพ้นภัยพิบัติ

         ปางถวายเนตร เป็น พระประจำวันอาทิตย์

         ปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทร พระประจำวันจันทร์ 2 ปางนี้จะต่างกันเล็กน้อย กล่าวคือ ถ้าเป็นปางห้ามญาติจะยกมือขวาขึ้นห้ามเพียงมือเดียว ส่วนปางห้ามสมุทร จะยกมือทั้งสองขึ้นห้าม

         ปางไสยาสน์ พระประจำวันอังคาร หรือบางทีก็เรียก ปางปริ นิพพาน

         ปางอุ้มบาตร พระประจำวันพุธ (กลางวัน)

         ปางป่าเลไลยก์ พระประจำวันพุธ (กลางคืน) คือ ผู้ที่เกิดระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันพุธถึง 06.00 น. ของวันพฤหัสบดี หรือบางคนก็นับตั้งแต่ 18.00-24.00 น. ของวันพุธ สุดแต่ความเชื่อ

         ปางสมาธิ พระประจำวันพฤหัสบดี บางแห่งเรียกปางตรัสรู้

         ปางรำพึง พระประจำวันวันศุกร์

         ปางนาคปรก พระประจำวันเสาร์

         ที่กล่าวมาข้างต้น คือ ความเป็นมาของพระปางต่างๆ ที่ถือว่าเป็นพระประจำวันเกิด ซึ่งคิดว่าคนส่วนใหญ่จะพอทราบกันบ้างแล้ว อย่างไรก็ดี การกำหนดพระพุทธรูปประจำวันเกิดนี้ ผู้ที่ได้ศึกษาความหมายของดวงดาวต่างๆ ตามหลักโหราศาสตร์ ได้ให้ข้อคิด โดยสรุปว่า...เป็นเคล็ดลับของคนโบราณที่ท่านบัญญัติไว้ เพื่อเป็น การสะเดาะเคราะห์ ต่ออายุ เสริมดวงชะตา และยังเป็นอุบายธรรม ให้ผู้สักการะเข้าถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระปางนั้นๆ ในพระพุทธประวัติ

         ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งก็เป็นการจัดตามลักษณะนิสัย และการดำเนินชีวิตของคนนั้นๆ ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ ทั้งหมดนี้ คงทำให้ท่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธรูปประจำวัน รวมทั้งช่วยให้ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติยิ่งขึ้น

คอลัมน์ ศาลาวัด