พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปปางทำทุกรกิริยา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


พระพุทธรูปปางทำทุกรกิริยา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม PDF พิมพ์ อีเมล

พระพุทธรูปปางทำทุกรกิริยา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

พระพุทธรูปปางทำทุกรกิริยา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่มีความสวยงามเลื่องชื่อเป็นอันดับต้นของเมืองไทย จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า "The Marble Temple"

ด้วยความงดงามของพระอุโบสถ พระระเบียง ประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลี รังสรรค์ให้วัดเบญจมบพิตรฯ กลายเป็นอารามที่มีความวิจิตรงดงาม ด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมจำนวนมากทุกวัน

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 69 ถ.พระราม 5 แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 10,566 ตารางวา 14 ตารางศอก เดิมวัดแห่งนี้ เป็นวัดโบราณ มีชื่อว่า "วัดแหลม" หรือ "วัดไทรทอง" ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด

ใน สมัยรัชกาลที่ 4 ปรากฏความในพระราชพงศาวดารว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ใหม่ว่า "วัดเบญจบพิตร" อันมีความหมายว่าเป็นวัดของเจ้านาย 5 พระองค์ หรือวัดที่เจ้านาย 5 พระองค์ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้น

ครั้นต่อมา รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างพระ ราชวังสวนดุสิต ได้ทรงใช้พื้นที่วัด 2 แห่ง เป็นที่สร้างพลับพลาและตัดถนน ซึ่งตามประเพณีจะต้องสร้างวัดขึ้นทดแทน

แต่ พระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าการสร้างวัดใหม่หลายแห่ง ยากต่อการบำรุงรักษา แต่ถ้าทำวัดใหญ่เพียงแห่งเดียว ด้วยฝีมือประเพณี นั้นจะดีกว่า จึงทรงเลือกสถาปนาวัดเบญจม บพิตรฯ และโปรดเกล้าฯ ให้ "สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์" ออกแบบ โปรดให้แก้ชื่อเป็น "วัดเบญจมบพิตร" แปลว่า "วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5"

อาณาเขต ที่ดินตั้งวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ตั้งอยู่ใจกลางสถานที่สำคัญมากมาย อาทิ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ทำเนียบรัฐบาล พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ราชตฤณมัยสมาคมฯ เป็นต้น

ด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ และวางแบบแปลนแผนผังแยกสัดส่วนเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และที่ธรณีสงฆ์ สำหรับผู้อุปัฏฐากภิกษุสามเณรอยู่อาศัย ในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส มีสนามหญ้าและปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น

กุฏิที่อยู่ของภิกษุสามเณร เป็นระเบียบ ปลอดโปร่ง ถือว่าเป็นวัดที่มีการวางแปลนแผนผังที่ดีที่สุดวัดหนึ่ง จุดที่ขอแนะนำให้เดินเข้าไปชม นอกเหนือไปจากพระอุโบสถ อันเป็นสถาปัตย กรรมที่สมบูรณ์แบบของศิลปะไทย

ตรง บริเวณพระระเบียงรอบด้านหลังพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวน 52 องค์ ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ มีทั้งพระพุทธรูปโบราณ และหล่อขยายหรือย่อส่วนจากพระพุทธรูปโบราณจากต่างประเทศ อาทิ อินเดีย ญี่ปุ่น พม่า ลังกา เป็นต้น

"พระพุทธรูปปางทำทุกรกิริยา" เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปางต่าง ๆ จำนวน 52 องค์ ตั้งประดิษฐานตรงพระระเบียง มีพุทธลักษณะปางทำทุกรกิริยาสมาธิเพชร วัสดุโลหะหล่อ ขนาดหน้าตักกว้าง 1.04 เมตร สูง 1.23 เมตร จำลองศิลปะแบบคันธารราฐ

ตามประวัติกล่าวว่า เมื่อปีพุทธศักราช 2434 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จไปราชการที่ประเทศอินเดีย ได้ปรารภกับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานของอินเดียว่า ประสงค์จะทอดพระเนตรพระพุทธรูปที่งามที่สุดของอินเดีย แม้จะเป็นเพียงภาพถ่ายก็ตาม

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เมืองละฮอร์ ขณะนั้นเป็นเมืองอยู่ในเขตประเทศอินเดีย ยังมิได้แยกออกเป็นประเทศปากีสถานเช่นปัจจุบัน ได้จำลองพระพุทธรูปปางทำทุกรกิริยาแบบคันธาระ ที่ถอดพิมพ์มาจากองค์จริง ซึ่งเป็นพระศิลาประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑสถานเมืองละฮอร์ ส่งมาถวาย โปรดให้ประดิษฐานบูชาไว้ที่วัง

ต่อมา มีผู้เลื่อมใสขอจำลองขึ้น และได้หล่อมาถวายและประดิษฐานในพระระเบียงพระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สืบมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้ง นี้ พระระเบียงรอบด้านหลังพระอุโบสถ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา นริศรานุวัดติวงศ์ เป็นผู้ทรงออกแบบ พระระเบียงให้เชื่อมต่อมุขกระสันของโบสถ์ ทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้ โอบล้อมไปบรรจบด้านหลังโบสถ์ เว้นเนื้อที่เป็นลานกว้าง มีประตูทางด้านทิศตะวันตก ตรงกับมุขตะวันตกของโบสถ์ ด้านใต้และด้านเหนือ มีด้านละ 2 ประตู เป็นทางออก

การได้มาเยี่ยมเยือนเดินเที่ยวชมวัดแห่งนี้ และชมความงดงามของพระพุทธรูปปางต่างๆ รับรองได้ว่าไม่มีผิดหวัง

 
 

Main Menu

VirtueMart Login