พระเครื่อง 
Home บทความ พระพุทธศาสนสุภาษิต
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


พระพุทธศาสนสุภาษิต นิทานพระพุทธศาสนสุภาษิต

พระพุทธศาสนสุภาษิต : คำพูด  คำสอน  ที่ปรากฎในคำภีร์ พระไตรปิฎก เป็นพระพุทธภาษิต ที่พระพุทธเจ้า ตรัสสอน พุทธบริษัททั้งหลาย และเป็นพุทธภาษิตในทาง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อตฺตนา อกตํ ปาปํ อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ (ตนไม่ทำบาปเอง ย่อมหมดจดเอง) 1233
2 อตฺตนา ว กตํ ปาปํ อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ (ตนทำบาปเอง ย่อมเศร้าหมองเอง) 1118
3 อตฺตา หิ อตฺตโน (คติ ตนแล เป็นคติของตน) 1117
4 อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ (ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นแสงสว่างของบุรุษ) 1012
5 อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม (ได้ยินว่าตนแลฝึกยาก) 1116
6 อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย (ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี) 1573
7 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ (อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา) 1136
 
 

Main Menu