พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง พระสยามเทวาธิราช
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


พระสยามเทวาธิราช PDF พิมพ์ อีเมล

พระสยามเทวาธิราช

พระสยามเทวาธิราชจากแถลงการณ์ฉบับล่าสุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยทุกคน ทรงหายจากพระอาการประชวร นับเป็นข่าวดีที่สุดในรอบปี ให้ได้ปลื้มปีติส่งท้ายปี 2552 ดังคำกล่าวที่ว่า บ้านเมืองเรามีเทวดาคุ้มครอง พร้อมปกปักรักษาองค์พระมหากษัตราธิราชแห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงพสกนิกรชาวไทยทุกคนให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมา ซึ่งก็คือ "พระสยามเทวาธิราช" ครับผม

"พระสยามเทวาธิราช" สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ด้วยพระองค์ทรงมีความเชื่อว่า บ้านเมืองย่อมมีเทวดาคุ้มครองรักษา รวมถึงองค์พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์จักรี ตลอดจนประชาราษฎร์ที่อาศัยในแผ่นดินให้อยู่รอดปราศจากภยันตรายต่างๆ ที่ใหญ่หลวงมาแล้วทุกยุคทุกสมัย ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ประเทศต่างๆ ในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ในสมัยนั้น เช่น พม่า เวียดนาม มาเลเซีย ฯลฯ ล้วนถูกชาวยุโรปเข้าปกครองและยื้อแย่งอำนาจไปจนสิ้น ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส คงเหลือเพียง "ประเทศไทย" เท่านั้น ที่อยู่รอดปลอดภัยและเป็นเอกราชมาโดยตลอด พระสยามเทวาธิราช
 
พระองค์มีพระราชดำริว่า "พระปรีชาสามารถในการรักษาประเทศนี้ ชะรอยจะมีเทพยดาองค์ใดองค์หนึ่งคอยพิทักษ์รักษาบ้านเมืองไว้เป็นแน่แท้" จึงมีพระราชประสงค์จะทำเทวรูปของเทวดาพระองค์นั้นไว้บูชาด้วยพระกตัญญูกตเวที และถวายพระนามว่า "พระสยามเทวาธิราช" โปรดอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งทรงธรรม ในพระบรมมหาราชวัง ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โปรดให้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งไพศาล ทักษิณ ในพระบรมมหาราชวังเช่นกัน และประดิษฐานมาจนถึงปัจจุบัน

"พระสยามเทวาธิราช" เป็นเทวรูปยืน มีขนาดความสูง 8 นิ้ว หล่อด้วย "ทองคำ" ทั้งองค์ ซึ่งเป็นสีประจำราชวงศ์จักรี ทรงเครื่องกษัตริย์ สวมมงกุฎ พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอพระอุระในท่าประทานพร เป็นที่เชื่อกันว่า "พระสยามเทวาธิราช" เป็นเทพยดาศักดิ์สิทธิ์ที่อภิบาลรักษาประเทศไทย องค์พระมหากษัตริย์ และ ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด ดังนั้น ในทุกๆ ปีจะมีพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช โดยกำหนดไว้ในปฏิทินหลวงให้ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งตามประเพณีนิยมถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติแบบโบราณอนุวัติ และทำสืบทอดกันมาตั้งแต่รัชกาลที่ 4 มาทุกๆ รัชกาลจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

เหรียญพระสยามเทวาธิราชนอกจากนี้ ยังนิยมจัดสร้างวัตถุมงคล "พระสยามเทวาธิราช" สำหรับไว้สักการบูชา ทั้งในรูปแบบเทวรูปและเหรียญ โดยเฉพาะที่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ ร.4 ได้จัดสร้างเหรียญจำลองพระพุทธรูปที่เกี่ยวเนื่องในรัชกาลที่ 4 ทั้งสิ้น ในนาม "เหรียญพระพุทธมหามงคล" ประกอบด้วย พระสยามเทวาธิราช พระสัมพุทธพรรณี พระนิรันตราย และพระไพรีพินาศ อันนับเป็นพระพุทธรูปสำคัญของไทยมาตราบถึงปัจจุบัน สนใจก็สอบถามได้ที่หอวชิราวุธานุสรณ์ บริเวณหอสมุดแห่ง ชาติ เทเวศร์ และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือโทร.0-2282-2886, 08-1448-4799, 08-1615-9310, 08-2598-1379, 08-1939-2828

ท้ายสุดนี้ เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553 ขอพรแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดประทานพระเมตตาอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล คิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการ

สวัสดีปีใหม่ครับผม

คอลัมน์ พันธุ์แท้พระเครื่อง :โดย ราม วัชรประดิษฐ์

แหล่งข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดข่าวสด

คอลัมม์นี้ทางเว็บไม่มีวัตถุมงคลให้เช่าบูชา

 
 

Main Menu

VirtueMart Login