พระสุปะฏิปันโน (พระครูเกษมวรกิจ-อ.วิชัย วัดถ้ำผาจม พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) พิมพ์

พระสุปะฏิปันโน (พระครูเกษมวรกิจ-อ.วิชัย วัดถ้ำผาจม พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

พระสุปะฏิปันโน (พระครูเกษมวรกิจ-อ.วิชัย วัดถ้ำผาจม พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

อาตมาได้นมัสการพระคุณหลวงปู่บุดา ถาวโร มาเป็นเวลากว่าสิบปี ได้รับกิจนิมนต์มาในงานฉลองอายุพระคุณหลวงทุกปี ทั้งที่กรุงเทพฯ และสิงห์บุรี พระคุณหลวงปู่เป็นผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม ทรงศีล ทรงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดมา

คุณธรรมของพระคุณหลวงปู่นั้น เป็นสัจธรรมอันแท้จริงท่านจะพูดเสมอว่า “คนเรานี้ชอบหลงหนังแผ่นเดียวนี้แหละนั่งทับอยู่ก็หลงอยู่ทุกวัน ไม่รู้จักเบื่อ” ท่านสอนให้เรารู้จักละ รู้จักวางพูดแต่สิ่งที่เป็นธรรมเป็นคุณประโยชน์ ท่านเป็นผู้ให้ตลอดกาล ไม่เบื่อหน่ายในกิจนิมนต์ที่ญาติโยมทั้งใกล้ทั้งไกลนิมนต์ ท่านโปรดเสมอเหมือนกันหมด ท่านนำลูกศิษย์ไปกราบครูบาอาจารย์ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคกลาง นำถวายสังฆทานทุกที่ ที่เดินทางไปถึง ทำให้ลูกศิษย์ที่ติดตามฝักใฝ่ใคร่ในการสร้างบุญบารมี ทำให้มีความสุข ชื่นใจอิ่มใจตาม ๆ กัน ไม่ว่าท่านจะอยู่ในอิริยาบถใด ท่านจะมีรอยยิ้มพิมพ์ใจให้ผู้พบเห็นเกิดความสุข ความเย็นกาย เย็นใจตามท่านไปด้วยเสมอ

พระเมตตาธรรมสูงสุดของพระคุณหลวงปู่นี้ สมควรที่พวกเราทั้งหลายให้ความเคารพกราบไหว้ สักการบูชาพระคุณหลวงปู่ว่าเป็นพระสุปะฎิปันโน ผู้ปฏิบัติดีแล้ว อุชุปะฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว ญายะปะฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สามีจิปะฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว ท่านเป็นเนื้อนาบุญของพวกเราทั้งหลาย ผู้ใดปฏิบัติตามแล้วจะได้พบเห็นพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ อย่างพระคุณหลวงปู่แน่นอน.