พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร พระอรหันต์ของผม (พระครูโสภณเขมาภิวัฒน์ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


พระอรหันต์ของผม (พระครูโสภณเขมาภิวัฒน์ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) PDF พิมพ์ อีเมล

พระอรหันต์ของผม (พระครูโสภณเขมาภิวัฒน์ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

พระอรหันต์ของผม (พระครูโสภณเขมาภิวัฒน์ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)
 
พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร ท่านเป็นพระที่เรียบง่ายไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนที่ใด ๆ พระคุณท่านจะมีความพอดีในทุก ๆ สถานที่ และเป็นพระที่มีความเมตตาสูงมาก จะเห็นได้จากการประพฤติปฏิบัติของพระคุณท่าน ไม่เคยเบียดเบียนใครให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งกาย วาจา และใจ นับว่าพระคุณท่านเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสานุศิษย์ ทั้งบรรพชิตและฆราวาส เกล้ากระผมจึงเคารพบูชา และศรัทธานับถือพระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นพระอรหันต์ของเกล้ากระผม


พระครูโสภณเขมาภิวัฒน์

 
 

Main Menu