พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ฯ ชวนไหว้องค์เทพเจ้า ร่วมงานบุญกินเจ พิมพ์

พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ฯ ชวนไหว้องค์เทพเจ้า ร่วมงานบุญกินเจ

นายอำมาตย์ โสภณารมณ์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 เลขที่ 555 หมู่ 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


เปิดเผยว่า พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 เปิดเทวสถานวิหารเม่งเกี่ยงฮุกตั๊วและวิหารเช็งเล้งตั่ง และอัญเชิญองค์ซำป้อฮุกโจ้ว องค์โป๊ยเซียนโจวซือ องค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี้ยโจ้ว องค์พุทธรัตนบารมี องค์ยูไลฮุกโจว้ องค์ตั้งลั้ว ฮุกกุง องค์โป้ยจุงเซี่ยฮุก และองค์เทพเจ้าทุกพระองค์ขึ้นประดิษฐานบนแท่นบูชา

รวมถึงรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี และรูปหล่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ขนาดความสูง 84 นิ้ว ทั้ง 2 องค์ซึ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

ซึ่งคณะกรรมการพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 สร้างขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และเปิดให้ประชาชนได้เข้า สักการะองค์เทพเจ้า ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. เพื่อความเป็นสิริมงคล

นายอำมาตย์กล่าวว่า สำหรับในช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 4-14 ต.ค.2556 ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ถือศีลกินเจมาร่วมสักการะองค์เทพเจ้าที่ประดิษฐาน โดยคณะกรรมการพุทธสมาคมสัจจะธรรม สงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะโรงเจบึงไร่ 1 ได้จัดอาหารเจไว้ต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาในช่วงเทศกาลกินเจในครั้งนี้ด้วย สามารถสอบถามเส้นทางได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองอำนวยการโทร.0-3848-0234, 0-3848-0432