พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา จ.ชลบุรี ชวนถือศีลกินเจ วันที่ 4-14 ต.ค.2556 พิมพ์

พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา จ.ชลบุรี ชวนถือศีลกินเจ วันที่ 4-14 ต.ค.2556

นายอรรถวิทย์ อิงคะนางกูล นายกพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า เทศกาลถือศีลกินเจ ถือเป็นประเพณีชาวจีนที่สืบทอดประเพณีปฏิบัติมาช้านาน ผู้ที่ได้ถือศีลกินเจ จะได้ทำบุญทำกุศล ด้วยการงดบริโภค เนื้อสัตว์เล็ก-สัตว์ใหญ่ ที่เราฆ่าเพื่อทำเป็นอาหาร คณะกรรมการพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา จัดเทศกาลถือศีลกินเจเหมือนทุกปีที่ผ่านมา เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ร่วมถือศีลกินเจ รับประทานอาหารเจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น วันละ 3 มื้อ ตั้งแต่วันที่ 4-14 ต.ค.2556 เน้นส่งเสริมให้ประชาชนร่วมทำบุญ ถือศีล ละเว้นการฆ่าสัตว์ เบียดเบียนสัตว์ ซึ่งในปี 2555 มีประชาชนเข้ามารับประทานอาหารเจวันละ 600-700 คน ใช้งบประมาณ 600,000 บาท คาดว่า จะมีประชาชนหลั่งไหลมาร่วมถือศีลกินเจเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก


ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนหันมาร่วมถือศีลกินเจ ส่งเสริมให้ประชาชนชำระล้างร่างกาย ทำจิตใจให้สะอาด ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมจารีตประเพณีถือศีลกินเจของชาวอำเภอศรีราชาอีกด้วย ซึ่งพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา จะเปิดโรงทานให้สาธุชนได้ร่วมรับประทานอาหารเจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนเสร็จสิ้นเทศกาลถือศีลกินเจ

นายอรรถวิทย์กล่าวต่อว่า ในช่วงเทศกาลกินเจจะมีคณะทัวร์จำนวนมากพากันเดินทางเข้ามากราบไหว้องค์เทพเจ้าหวังต้าเซียนหยกขาวใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ศรัทธาหลายประเทศ คณะกรรมการพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา จัดสร้างและนำมาประดิษฐานไว้ที่วิหารด้านหน้าพุทธสมาคมฯ ให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี 2556

คณะทัวร์ที่จะเดินทางมาสักการะองค์เทพเจ้าหวังต้าเซียน แจ้งความประสงค์ล่วงหน้ามายังกองอำนวยการพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา เลขที่ 464/15 ถนนสุขาภิบาล 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 หรือติดต่อสอบถามเส้นทางโทร.0-3831-2130, 0-3832-7877 เพื่อที่พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา จะได้จัดเตรียมสถานที่-อาหารไว้ให้รับประทาน