พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร มุทิตาสักการะหลวงปู่บุดดา ถาวโร (พระบุญส่ง ปิยธมฺโม วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


มุทิตาสักการะหลวงปู่บุดดา ถาวโร (พระบุญส่ง ปิยธมฺโม วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี) PDF พิมพ์ อีเมล

มุทิตาสักการะหลวงปู่บุดดา ถาวโร (พระบุญส่ง ปิยธมฺโม วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี)

มุทิตาสักการะหลวงปู่บุดดา ถาวโร (พระบุญส่ง ปิยธมฺโม วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี)

อาตมาได้มีโอกาสกราบฟังธรรมของหลวงปู่บุดดา ถาวโร ตั้งแต่บวชพรรษาแรก เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ ที่วัดเขาถ้าหมี อ.ด่านาช้าง จ.สุพรรณบุรี ในงานสัมมนาธรรม และต่อมาก็ได้ไปกราบฟังธรรมจาหลวงปู่อยู่เสมอ ในโอกาสต่างๆหลวงปู่เป็นพระที่มีบารมีธรรม เมตตาธรรมสูงมากทุกครั้งที่ได้เข้าใกล้ได้ฟังธรรมจากหลวงปู่แล้ว จะเกิดกำลังใจ มีแรงจูงใจให้ใฝ่ธรรมจากหลวงปู่ให้ที่ประทับใจมากที่สุดคือ เรื่องกายเดียว จิตเดียว หนังแผ่นเดียว และไม่มีหญิงไม่มีชายเพราะคนเราทุกวันนี้หลายใจ ฟุ้งซ่าน ชอบคลุกคลีหลงหนังแผ่นเดียว ถ้าถลกหนังออกเสีย ก็ไม่มีหญิงไม่มีชาย จิตก็จะเป็นดวงเดียวได้ มีความสุขสงบเย็นเบาสบาย หมดปัญหา ปัญญาก็เกิด ให้ตัดละปล่อยวาง อะไรหลายอย่างได้ เพราะฉะนั้น หลวงปู่จึงเป็นครูบาอาจารย์  เป็นตัวอย่างในการปล่อยวางได้เป็นอย่างดีทั้งสอนให้ทำ และนำให้ดู มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มักน้อยสันโดษ เลี้ยงง่าย ไม่ขัดคอใคร ไม่ขัดใจคนมีแต่จะขัดเกลากิเลสให้ลูกศิษย์ลูกหาให้เบาบางห่างไกลจากกิเลสตัณหาทั้งมวล ล้วนแต่สร้างประโยชน์โปรดสัตว์โลกให้ได้รับความสบายกาย สบายใจ สุขกาย สุขใจ เย็นกายเย็นใจ พระคุณของหลวงปู่นั้นมากมายเหลือที่จะพรรณนา เป็นผู้ทรงศีล ทรงธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชนรุ่นหลัง

นับว่าอาตมาเป็นผู้หนึ่งที่โชคดี ได้พบได้เห็น และได้ยินได้ฟังธรรมจากหลวงปู่ จึงขอมอบกายถวายชีวิต เป็นศิษย์ของหลวงปู่ตลอดไป จะพยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่ด้วยสติปัญญา ความสามารถตลอดกาลนาน เนื่องในอาสอนเป็นมหามงคลครบรอบอายุ ๑๐๐ ปี ของหลวงปู่ จงมีอายุยืนยาวนานเป็นเนื้อนาบุญของลูกหลาน พุทธบริษัท เป็นหลักชัยให้กับผู้ปฏิบัติ เป็นที่พึง ที่ระลึกเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้กับพุทธบริษัทนานแสนนานเทอญ.


พระบุญส่ง ปิยธมฺโม วัดสังฆทาน อ.เมือง จ.นนทบุรี

 
 

Main Menu