พระเครื่อง 
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


รวมบทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรี

รวมบทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรี จ.สิงห์บุรี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ความเมตตาของหลวงปู่บุดดา ถาวโร ไม่มีประมาณ 109
2 พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นเนื้อนาบุญของลูกหลาน 108
3 ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ทาแป้งหลวงปู่บุดดา ถาวโร รักษาโรคได้ 136
4 โทรจิต หลวงปู่บุดดา ถาวโร 109
5 กราบนมัสการพระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร อย่างสูงสุด 112
6 สำนึกในพระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นล้นพ้น 67
7 พบเพชรแท้แล้ว เมื่อมาทอดกฐินหลวงปู่บุดดา ที่วัดกลางชูศรีเจริญสุข 65
8 เทปสดและญาณหลวงปู่บุดดา ถาวโร 51
9 หลวงปู่บุดดา ถาวโร บอกให้อภัยทาน 54
10 โทรศัพท์เบอร์เดียวกันพูดกันรู้เรื่อง (หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 53
11 เหตุที่ได้พบหลวงปู่บุดดา ถาวโร 62
12 พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร อัศจรรย์จริงหนอ 55
13 หลวงปู่บุดดา ถาวโร พลังเมตตาไม่มีสิ้นสุด 52
14 พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร เมตตาเสมอ (ลูกศิษย์ของหลวงปู่ธรรมชัย) 81
15 ระลึกถึงพระคุณ หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี 76
16 หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นดวงประทีบ 63
17 หลวงปู่บุดดา ถาวโร เมตตามากล้นสุดพรรณนา 65
18 กราบ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ด้วยความเคารพอย่างสูง 47
19 หลวงปู่บุดดา ถาวโร (พระสังโฆ อัปปะมาโณ) 60
20 พระคุณ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ทรงอริยคุณอันประเสริฐ 70
21 ขอบูชาพระคุณ หลวงปู่บุดดา ถาวโร อย่างสูงสุด 47
22 พระในอุดมคติ (หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 97
23 ปฏิปทาของหลวงปู่บุดดา ถาวโร ในความทรงจำของข้าพเจ้า พระอธิการเปล่ง จนฺทโชโต 78
24 ทองคำบริสุทธิ์ยังสู้กระแสจิต หลวงปู่บุดดา ถาวโร ไม่ได้ 59
25 หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน 118
26 มุทิตาสักการะหลวงปู่บุดดา ถาวโร (พระบุญส่ง ปิยธมฺโม วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี) 124
27 หลวงปู่บุดดา ถาวโร ผู้มีคุณวิเศษ 104
28 พระสุปะฏิปันโน (พระครูเกษมวรกิจ-อ.วิชัย วัดถ้ำผาจม พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 119
29 หลวงปู่บุดดา ถาวโร ผู้เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา แม้แต่รอยเท้าก็มีค่าหาประมาณมิได้ 91
30 ปฐมเหตุ (พระสำรวม สิริภทฺโท วัดไกลกังวล พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 128
31 พระอรหันต์ของผม (พระครูโสภณเขมาภิวัฒน์ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 59
32 พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร (พระครูวิมลปรีชา หรือ หลวงพ่อสังวาลย์ ลพบุรี) 74
33 ทัศนคติ (พระครูโสภณจารุวัฒน์ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข) 111
34 พบพระอริยสงฆ์ (พระครูวิบูลกิตติวัฒน์ วัดวิมลโภคาราม พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 140
35 หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นพระพอดี (พระครูวิชิตวุฒิคุณ ศิษย์หลวงปู่ วัดโพธิ์เก้าต้น) 99
36 หลวงปู่มีคุณธรรมสูง (หลวงพ่อลี่ วัดสละบาป พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 103
37 เมตตาจากหลวงปู่ (หลวงพ่อเยื้อน วัดม่วงชุม พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 116
38 ขอให้หลวงปู่มีความสุข (หลวงพ่อบุญเพ็ง อวยพร หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 97
39 หลวงปู่บุดดา ถาวโร ผู้มั่นคง (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ วัดป่าสำราญนิวาส พูดถึงท่าน) 97
40 เรียนพระไตรปิฏกอย่างฉลาด (หลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 162
41 ขอบูชาขี้พระอรหันต์ (หลวงปู่เย็น วัดสระเปรียญ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 393
42 หลวงปู่บุดดา ถาวโร ผู้ได้รับพุทธพร 103
43 ปูชา จ ปูชนิยานํ เอตมฺมงฺคลมุตตมํ (หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 92
44 คำแสดงมุทิตาจิตของหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ที่มีต่อ หลวงปู่บุดดา ถาโว 257
45 ธรรมเครื่องเจริญอายุ (หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 161
46 ธรรมโมทนา (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ กล่าวถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 190
 
 

Main Menu