พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง บทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


รวมบทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรี

รวมบทความเกี่ยวกับ หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรี จ.สิงห์บุรี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ความเมตตาของหลวงปู่บุดดา ถาวโร ไม่มีประมาณ 654
2 พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นเนื้อนาบุญของลูกหลาน 680
3 ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ทาแป้งหลวงปู่บุดดา ถาวโร รักษาโรคได้ 759
4 โทรจิต หลวงปู่บุดดา ถาวโร 561
5 กราบนมัสการพระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร อย่างสูงสุด 509
6 สำนึกในพระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นล้นพ้น 485
7 พบเพชรแท้แล้ว เมื่อมาทอดกฐินหลวงปู่บุดดา ที่วัดกลางชูศรีเจริญสุข 449
8 เทปสดและญาณหลวงปู่บุดดา ถาวโร 417
9 หลวงปู่บุดดา ถาวโร บอกให้อภัยทาน 408
10 โทรศัพท์เบอร์เดียวกันพูดกันรู้เรื่อง (หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 375
11 เหตุที่ได้พบหลวงปู่บุดดา ถาวโร 409
12 พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร อัศจรรย์จริงหนอ 445
13 หลวงปู่บุดดา ถาวโร พลังเมตตาไม่มีสิ้นสุด 367
14 พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร เมตตาเสมอ (ลูกศิษย์ของหลวงปู่ธรรมชัย) 428
15 ระลึกถึงพระคุณ หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี 434
16 หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นดวงประทีบ 424
17 หลวงปู่บุดดา ถาวโร เมตตามากล้นสุดพรรณนา 415
18 กราบ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ด้วยความเคารพอย่างสูง 331
19 หลวงปู่บุดดา ถาวโร (พระสังโฆ อัปปะมาโณ) 433
20 พระคุณ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ทรงอริยคุณอันประเสริฐ 431
21 ขอบูชาพระคุณ หลวงปู่บุดดา ถาวโร อย่างสูงสุด 378
22 พระในอุดมคติ (หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 458
23 ปฏิปทาของหลวงปู่บุดดา ถาวโร ในความทรงจำของข้าพเจ้า พระอธิการเปล่ง จนฺทโชโต 374
24 ทองคำบริสุทธิ์ยังสู้กระแสจิต หลวงปู่บุดดา ถาวโร ไม่ได้ 488
25 หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน 429
26 มุทิตาสักการะหลวงปู่บุดดา ถาวโร (พระบุญส่ง ปิยธมฺโม วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี) 454
27 หลวงปู่บุดดา ถาวโร ผู้มีคุณวิเศษ 405
28 พระสุปะฏิปันโน (พระครูเกษมวรกิจ-อ.วิชัย วัดถ้ำผาจม พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 500
29 หลวงปู่บุดดา ถาวโร ผู้เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา แม้แต่รอยเท้าก็มีค่าหาประมาณมิได้ 425
30 ปฐมเหตุ (พระสำรวม สิริภทฺโท วัดไกลกังวล พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 872
31 พระอรหันต์ของผม (พระครูโสภณเขมาภิวัฒน์ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 358
32 พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร (พระครูวิมลปรีชา หรือ หลวงพ่อสังวาลย์ ลพบุรี) 388
33 ทัศนคติ (พระครูโสภณจารุวัฒน์ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข) 773
34 พบพระอริยสงฆ์ (พระครูวิบูลกิตติวัฒน์ วัดวิมลโภคาราม พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 645
35 หลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นพระพอดี (พระครูวิชิตวุฒิคุณ ศิษย์หลวงปู่ วัดโพธิ์เก้าต้น) 425
36 หลวงปู่มีคุณธรรมสูง (หลวงพ่อลี่ วัดสละบาป พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 777
37 เมตตาจากหลวงปู่ (หลวงพ่อเยื้อน วัดม่วงชุม พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 627
38 ขอให้หลวงปู่มีความสุข (หลวงพ่อบุญเพ็ง อวยพร หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 590
39 หลวงปู่บุดดา ถาวโร ผู้มั่นคง (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ วัดป่าสำราญนิวาส พูดถึงท่าน) 456
40 เรียนพระไตรปิฏกอย่างฉลาด (หลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 894
41 ขอบูชาขี้พระอรหันต์ (หลวงปู่เย็น วัดสระเปรียญ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 1137
42 หลวงปู่บุดดา ถาวโร ผู้ได้รับพุทธพร 609
43 ปูชา จ ปูชนิยานํ เอตมฺมงฺคลมุตตมํ (หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 412
44 คำแสดงมุทิตาจิตของหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ที่มีต่อ หลวงปู่บุดดา ถาโว 822
45 ธรรมเครื่องเจริญอายุ (หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 582
46 ธรรมโมทนา (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ กล่าวถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) 620
 
 

Main Menu