รอดตายปาฏิหาริย์ด้วยบารมีของหลวงพ่อกวย ชุตินธโร วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท พิมพ์

รอดตายปาฏิหาริย์ด้วยบารมีของหลวงพ่อกวย ชุตินธโร วัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค) จ.ชัยนาท เหรียญและรูปถ่าย ย้อนยุคช่วยลูกศิษย์