ร.พ.พญาไท2 เปิดโครงการ ผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพก พระภิกษุสามเณรและผู้ยากไร้ พิมพ์

ร.พ.พญาไท2 เปิดโครงการ ผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพก พระภิกษุสามเณรและผู้ยากไร้

รศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ ประธานสมาคม ศัลยแพทย์ข้อสะโพกข้อเข่า ร่วมกับพระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส, พ.อ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงฆ์, ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ กรรมการมูลนิธิ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ และนพ.ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ ผู้อำนวยการแพทย์ ร.พ.พญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล จัดโครงการ "ผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพก เพื่อพระภิกษุสามเณร นักบวชในศาสนาต่างๆ และ ผู้ยากไร้"


ทั้งนี้ รศ.นพ.ธไนนิธย์กล่าวว่า โครงการ "ผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพก เพื่อพระภิกษุสามเณร นักบวชในศาสนาต่างๆ และผู้ยากไร้ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้น

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยโรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับมูลนิธิ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ เปิดรับพระภิกษุสามเณร นักบวชในศาสนาต่างๆ และผู้ยากไร้ ที่มีปัญหาข้อเข่าข้อสะโพกเสื่อม เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 86 ราย ที่เลือก โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเจ้าภาพ

เนื่องจากมีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องผ่าตัด และทีมแพทย์ ทีมพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากผู้ที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพกจะได้รับการผ่าตัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว โครงการยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายครอบคลุมการตรวจก่อนการผ่าตัด และการติดตามหลังผ่าตัดอีกด้วย

สำหรับพระภิกษุสามเณร นักบวชในศาสนาต่างๆ และผู้ยากไร้ ที่สนใจจะเข้ารับการรักษา ติดต่อได้ที่สถาบันกระดูกและข้อพญาไท ชั้น 5 อาคาร 2 โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล สายด่วน 1772