ร.พ.มหาราช นครศรีธรรมราช จัดหน่วยปฐมพยาบาล ดูแลสุขภาพผู้ร่วมงานสารทเดือนสิบ พิมพ์

ร.พ.มหาราช นครศรีธรรมราช จัดหน่วยปฐมพยาบาล ดูแลสุขภาพผู้ร่วมงานสารทเดือนสิบ

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เนื่องในงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ฉลองพระบรมธาตุสู่มรดก และกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2556 โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช จัดหน่วยปฐมพยาบาลไปประจำ ณ กองอำนวยการจัดงาน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-7 ต.ค.2556 เพื่อรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวที่อาจจะเจ็บป่วยฉุกเฉินในระหว่างการเที่ยวชมงาน


นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลมหาราชก่อตั้งมาครบ 60 ปี ยังได้ออกบูธจัดกิจกรรมบริการตอบปัญหาสุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิต/เจาะน้ำตาลในเลือด ตรวจตา ทดสอบสมรรถภาพปอด ตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น ตรวจหาสารสเตียรอยด์ในยาสมุนไพร นวดฝ่าเท้า สอนหัตถการช่วยชีวิตเบื้องต้น นิทรรศการที่ประชาชนสนใจ เช่น โรคหัวใจ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก โรคอัมพาต โรคไข้เลือดออก ภาวะมีบุตรยาก นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องมหาราช 60 ปี เป็นต้น ผู้ที่สนใจสามารถไปรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 10 วัน 10 คืน