วัดถ้ำประทุน จ.นครสวรรค์ ประกอบพิธีหล่อองค์พระ สร้างลานธรรม พิมพ์

วัดถ้ำประทุน จ.นครสวรรค์ ประกอบพิธีหล่อองค์พระ สร้างลานธรรม

พระอธิการบัวรตน เขมจิตโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำประทุน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า เดิมวัดถ้ำประทุน เป็นสำนักสงฆ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ต่อมาตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2545 เป็นวัดที่มีการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ


เป็นวัดสายอรัญวาสี มีพื้นที่อยู่ติดกับเชิงเขา มีต้นไม้ให้ร่มเงาร่มเย็น มีหินงอก หินย้อย อยู่ในถ้ำ 3 ฤดู อุโบสถมีลักษณะ 2 ชั้น มีพระประธาน "พระพุทธมหาจักรพรรดิรัตนโกสินทร์" ปัจจุบันวัดถ้ำประทุน เตรียมดำเนินการก่อสร้างลานธรรม และหล่อพระพุทธรูป "หลวงพ่อพุทธโต" ขนาดหน้าตัก กว้าง 199 นิ้ว สูง 319 นิ้ว เป็นเนื้อปูนปั้น

โดยประกอบพิธีหล่อองค์พระ "หลวงพ่อพุทธโต" ในวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย.2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว ทั้งนี้ การจัดสร้างลานธรรม และหล่อองค์พระ "หลวงพ่อพุทธโต" ต้องใช้งบประมาณ 1,200,000 บาท ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า กองละ 499 บาท จะได้รับเหรียญนำโชค จากพระอธิการบัวรตน กองละ 1 เหรียญ

จึงขอเชิญชวนพุทธศานิกชนที่มีใจเป็นกุศลร่วมสร้าง "หลวงพ่อพุทธโต" และลานธรรมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกันที่วัดถ้ำประทุน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ หรือที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาวาอากาศตรี เรวัตร์ เก่งวิทยา โทร.08-1973-9079 ทุกวัน