พระเครื่อง
Home บทความ สารบัญวัดไทย วัดนิเวศธรรมประวัติ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วัดนิเวศธรรมประวัติ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา PDF พิมพ์ อีเมล

วัดนิเวศธรรมประวัติ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดนิเวศธรรมประวัติ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่ตั้งอยู่ตอนท้ายบนเกาะลอยหน้าพระราชวังบางปะอิน ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหม่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างเมื่อ พ.ศ.2419 แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ.2421 เหตุที่ทรงมีพระราชศรัทธา สร้างพระอารามนี้ขึ้น เพื่อพระราชอุทิศให้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลใกล้พระราชวัง

ออกแบบก่อสร้างโดยช่างชาวตะวันตก โดยรัชกาลที่ 5 มีพระราชดำริในพระราชประสงค์เพื่อจะทรงบูชาพระพุทธศาสนา ด้วยศิลปะตะวันตก ที่ไม่เคยมีในพระอารามอื่นๆ

วัดนิเวศธรรมประวัติ มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การบูรณปฏิสัง ขรณ์และก่อสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นใหม่นั้น เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 เป็นต้นมา เช่น จัดสร้างศาลาน้ำ ถมดินเสริมถนน ทำบันไดคอนกรีตขึ้นกุฏิ ต่อไฟฟ้าเข้าวัด สร้างยานพาหนะข้ามฟาก และปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุเป็นจำนวนมาก

ปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุของวัด ได้แก่ พระอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2420 ด้านหน้ามีมุขซุ้มประตู ด้านหลังเป็นหอระฆังประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ส่วนซุ้มกำแพงแก้วหน้าพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระคันธารราษฎร์ ที่ฐานพระมีพระแท่นศิลาจารึกพระคาถาสำหรับให้ราษฎรสวดอธิษฐานขอฝนด้วย

พระพุทธนฤมลธรรโมภาส เป็นพระประธานในพระอุโบสถมีลักษณะงามบริสุทธิ์เป็นกะไหล่ทองทั้งพระองค์ นั่งสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง 22.5 นิ้ว สูง 36.5 นิ้ว มีรูปหล่อพระอรหันต์สาวกประจำทิศทั้ง 8

พระคัมภีร์อัครสาวกซ้ายขวา คือ พระโมคคัลลานเถระ และพระสารีบุตรเถระ พระพุทธนิรันตราย อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บรรยากาศในบริเวณวัดโดยรวม ถือว่ามีความสงบร่มรื่นพอสมควร กุฏิสงฆ์ เป็นตึกสร้างไว้เป็นหมู่แถวอย่างมีระเบียบ มีความสะอาดตา

สำหรับต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกภายในวัด มีอยู่เป็นจำนวนมาก สร้างร่มเงาให้ผู้มาเยี่ยมชมได้หลบพักร้อนเป็นอย่างดี

ด้วยวัดนิเวศธรรมประวัติ เป็นสถานที่ที่มีคนเข้ามาชมเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน จึงมีปัญหาเรื่องเศษขยะตามพื้นเนื่องจากในบริเวณวัด มีถังขยะตั้งวางน้อยมาก

คอลัมน์ ผู้ตรวจการวัด