พระเครื่อง
Home บทความ สารบัญวัดไทย วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือ วัดพระแก้ววังหน้า เขตพระนคร กทม.
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือ วัดพระแก้ววังหน้า เขตพระนคร กทม. PDF พิมพ์ อีเมล

วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือ วัดพระแก้ววังหน้า เขตพระนคร กทม.

ใครผ่านไปแถวท้องสนามหลวง บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สามารถแลเห็น 'พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส' หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ วัดพระแก้ววังหน้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วัดบวรสถานสุทธาวาส มีประวัติความเป็นมาและมีศิลปกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง แต่ปัจจุบัน วัดบวรสถานสุทธาวาส กลายมาเป็นวัดที่ไม่ได้มีการทำสังฆกรรมหรือมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา และอยู่ในอาณาบริเวณของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือ วิทยาลัยนาฏศิลป์เดิม

จำเดิมของวัดแห่งนี้ ต้องย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่กรุงรัตนโกสินทร์ สร้างเมืองในปี พ.ศ.2325 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั้น ทรงโปรดฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งโปรดฯ ให้มีวัดในพระบรมมหาราชวัง ดังที่เคยเป็นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีวัดพระศรีสรรเพชรฯ เป็นอารามหลวงประจำพระราชวังโบราณ

ครั้นพอพระมหากษัตริย์ทรงโปรดฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังพร้อมทั้งอารามหลวงขึ้นริมฝั่งน้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามพระราชวังเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้ว สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท หรือที่ในยุคนั้นเรียกกันสั้นๆ ว่า วังหน้า นั้น

สมเด็จกรมวังหน้า ก็โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นใกล้กับพระบรมมหาราชวัง และโปรดให้มีสถานที่ศักดิ์สิทธ์ขึ้น ในพระราชวังของพระองค์ด้วย

หากแต่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในคราวนั้น เป็นเพียงวัดที่เป็นอารามประทับของแม่ชี ซึ่งเป็นมารดาของพระสนมเอกในพระองค์

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้โปรดฯ ให้รื้อวัดชี แล้วทำเป็นสวนกระต่ายแทน แต่สวนกระต่ายนี้ ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งในรัชกาลที่ 3 โดยกรมวังหน้าในรัชกาลที่ 3 คือ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ทรงดำริให้สร้างอุโบสถแทน แต่โครงการในพระดำรินี้มาแล้วเสร็จในรัชกาลที่ 4 จึงได้มีวัดบวรสถานสุทธาวาสไว้ใช้ทำสังฆกรรมอยู่ช่วงหนึ่ง

กาลผ่านมาจนถึงปัจจุบัน วัดบวรสถานสุทธาวาส ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ปัจจุบัน โบสถ์วัดบวรสถานสุทธาวาส ใช้เป็นสถานที่ไหว้ครูและครอบครูของบรรดานาฏศิลปินและดุริยางคศิลปิน

กล่าวถึงภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชิงสะพานปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีเทวรูปขององค์พระพิฆเนศวรประดิษฐานอยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส

องค์พระพิฆเนศวร จะมีบรรดาคณาจารย์ นักเรียน และศิลปินดารามากมาย เข้ามากราบไหว้ขอพรกันอยู่เป็นนิตย์ ด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์ท่านที่จะดลบันดาลความสำเร็จในหน้าที่การงานด้านศิลปะการแสดง บรรยากาศภายในค่อนข้างร่มรื่น แม้ต้นไม้ใหญ่จะมีจำนวนไม่มาก ส่วนหน้าตึกเรียน มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดเป็นประจำ

ส่วนเรื่องสถานที่จอดรถ สำหรับเข้ามาติดต่อกิจธุระกับทางสถาบันต้องยอมรับว่ามีปัญหา เพราะมีพื้นที่คับแคบ หากไม่จำเป็น ไม่ควรนำรถมาด้วยหรือควรหาที่จอดข้างนอก แล้วค่อยเดินมาติดต่อธุระ อย่างไรก็ตาม บริเวณภายในสถาบัน ไม่ค่อยมีถังขยะตั้งไว้มาก บางครั้งคนที่เข้ามา จึงไม่ควรนำขยะมาซุกทิ้งไว้ตามมุมตึกอาคาร เพื่อความเป็นระเบียบร้อยสวยงาม

คอลัมน์ ผู้ตรวจการวัด