วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา จัดงานปั่นฝ้ายจุลกฐิน สร้างมหากุศลร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา พิมพ์

วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา จัดงานปั่นฝ้ายจุลกฐิน สร้างมหากุศลร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา

พระครูธรรมธรมนต์ชัย สารโท เลขานุการเจ้าคณะตำบลบางสมัคร วัดบางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย ไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12


สำหรับปี 2556 วัดบางสมัคร สาธุชนทายก-ทายิกาชาวบ้านตำบลบางสมัคร พร้อมผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมฟื้นฟูประเพณีจุลกฐิน ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำได้ยาก การทำผ้ากฐินจีวรที่เริ่มมีนับแต่สมัยพุทธกาล โดยเริ่มตั้งแต่การเอาปุยฝ้ายมาปั่นด้ายและทอเป็นผ้าขาว ผ่านการเย็บ ย้อม จนสำเร็จเป็นไตรจีวร พร้อมถวายแก่พระสงฆ์เป็นผ้ากฐิน โดยใช้เวลาภายใน 1 วัน นับแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงก่อนพระอาทิตย์ตก มีวัตถุประสงค์ที่ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ในการทำผ้ากฐินในอดีตซึ่งสูญหายไปตามยุคสมัยให้กับมาสู่สาระแห่งการประกอบกิจกุศล กฐินทาน ผสานความสามัคคี ความรู้ ภูมิปัญญา ในทุกแขนง เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำผ้ากฐินจีวร อันเป็นผ้าที่มีความหมายทางพุทธวินัย จึงกล่าวได้ว่าได้กุศลมาก หากครั้งหนึ่งในชีวิตได้ร่วมสืบสานงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน

ส่วนกำหนดการพิธีปั่นฝ้ายจุลกฐินวัดบางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย.2556 มีดังนี้ วันศุกร์ที่ 8 พ.ย.2556 เวลา 09.00 น. เริ่มเทศน์มหาชาติโดยพระสงฆ์ของวัดบางสมัคร เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้งวัด เวลา 13.00 น. เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง โดยคณะลิเก ดวงแก้ว ลูกท่าเรือ และพรเทพ พรเทวี เวลา 17.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน เวลา 18.00 น. ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การทดฝ้ายเพื่อทำจีวร

วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.2556 เวลา 08.00 น. ตั้งองค์กฐินและเวียนเทียนองค์กฐิน แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีถวายผ้าทอดจุลกฐิน เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ทั้งวัด 35 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล ดังนั้น จึงขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญจุลกฐินวัดบางสมัคร สอบถามโทร.08-9891-3887