พระเครื่อง
Home บทความ สารบัญวัดไทย วัดปฐมบุตรอิศราราม แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วัดปฐมบุตรอิศราราม แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. PDF พิมพ์ อีเมล

วัดปฐมบุตรอิศราราม แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.

วัดปฐมบุตรอิศราราม ตั้งอยู่เลขที่ 165 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 9 ไร่

ตามคําบอกกล่าวของ พระครูปลัดปริยัติวัฒ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน วัดนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2314 หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งสุดท้าย 4 ปี มีอายุประมาณ 300 ปี

เดิมคนจีนเป็นผู้สร้าง เนื่องจากโล้เรือสําเภามาค้าขายจนร่ำรวย จึงได้สร้างวัดขึ้นมา แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่า "วัดยี่ส่าย" ในอดีตยังไม่มีความเจริญมากนัก คําว่า "ยี่" แปลว่า สอง ซึ่งถูกสันนิษฐานว่าหมายถึง ผัวเมีย แต่อีกนัยหนึ่ง คําว่า "ยี่ส่าย" หมายถึง เขยคนรอง หรือ ลูกเขยคนที่สอง (ลูกเขยคนรอง)

ประมาณในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4-5 เจ้าชอุ่ม อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้ขอพระราชทานนามจาก "วัดยี่ส่าย" เป็น "วัดปฐมบุตรอิศราราม" แล้วได้บูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุและปูชนียสถาน มีพระประธานในพระอุโบสถ คือ หลวงพ่อแดง ทําด้วยศิลาแลงสีแดง นอกจากนี้ อาคารเสนาสนะ ประกอบไปด้วยพระอุโบสถ 1 หลัง วิหาร 1 หลัง และกุฏิสงฆ์

บริเวณโดยรอบวัดปฐมบุตรอิศราราม เป็นชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ แม้หลายพันหลังคาเรือน บรรยากาศจึงมีความคึกคักจอแจไปบ้าง

สำหรับความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ภายในวัด มีไม่ค่อยเห็นมากนัก ด้วยพื้นที่วัดมีค่อนข้างจำกัด และศาลาบางส่วนมีการซ่อม แซมต่อเติม ทำให้ฝุ่นผงละอองเลอะตามพื้นวัด

บริเวณพุทธา วาส และตามกุฏิพระภิกษุสงฆ์ มีความสะอาดสะอ้านร่มรื่น เยื้องมาด้านหน้าติดกับศาลาวัด มีการดูแลปัดกวาดเป็นอย่างดี แต่ลานจอดรถด้านหน้าศาลาใหญ่ปากทางเข้าวัด มีสภาพไม่สะอาด จากเศษขยะและคราบต่างๆ เต็มบริเวณ

แม้เศษขยะจะมีไม่มากเป็นกองพะเนิน แต่ด้านหน้าเป็นที่ที่ใครผ่านไปผ่านมา ต้องประสบพบเห็น คงจะไม่ดีเท่าไรนัก

สำหรับต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกภายในวัด มีอยู่หลายต้นด้วยกัน สร้างความร่มรื่นเย็นสบายเป็นอันมาก

บริเวณด้านหน้าวัด เป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ มีความสวยงามและสะอาดสะอ้าน แสดงให้เห็นถึงการจัดระบบการทำความสะอาดเป็นอย่างดี

แต่ด้วยความที่วัดปฐมบุตรฯ ตั้งในชุมชน จึงมีคนนิยมนำรถมาจอดไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้ตามซอกมุมของวัดบางแห่งมีเศษกระดาษและถุงพลาสติกตกกองอยู่

คอลัมน์ ผู้ตรวจการวัด