พระเครื่อง
Home บทความ สารบัญวัดไทย วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี PDF พิมพ์ อีเมล

วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

"วัดปัญญานันทาราม" ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 38 ไร่ 19 ตารางวา

จากผืนนาจํานวน 6 ไร่ ใน ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ของนายพิชิต-นางจํารัส ทองสีม่วง สองสามีภรรยาชาวบ้านในท้องถิ่น ได้ถวายที่ดินให้เป็นสมบัติพระศาสนา เมื่อปี พ.ศ.2528 และจัดตั้งเป็น "สํานักสงฆ์สนเฒ่า"

ต่อมา โดยการประสานงานของนางบุญส่ง โพธิจันทร์ ได้ร่วมกันถวายสํานักสงฆ์นี้แด่พระเทพวิสุทธิเมธี (หลวงพ่อปัญญานันทะ) องค์ประธานศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ (ที่ระลึก 80 ปี ปัญญานันทะ) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535

วันที่ 31 มกราคม 2537 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวัด ชื่อว่า "วัดปัญญานันทาราม" และคณะศิษยานุศิษย์ โดยศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา ได้ร่วมใจซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อสร้างวัดปัญญานันทารามเป็นธรรมสมโภช 84 ปี พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) โดยมี พระครูปลัดศีลวัฒน์ (สง่า สุภโร) พระมหามานพ ปุญญาวชิโร และพระมหาสมโภช ฐิติญาโณ จากวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ร่วมสนองงานก่อสร้างวัด และกิจกรรมเผยแผ่พระศาสนา

ปัจจุบัน วัดปัญญานันทาราม มีเนื้อที่ 38 ไร่ 59 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2545

บริเวณโดยรอบวัดปัญญานันทาราม เป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีความเงียบสงบ ไม่มีการจราจรคับคั่งหรือบรรยากาศที่มีความอึกทึกจอแจแต่อย่างใด ภายในวัดกลับมีความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ภายใน ด้วยพื้นที่วัดมีขนาดกว้างขวาง แบ่งสัดส่วนทำได้อย่างลงตัว

บริเวณพุทธาวาส และตามกุฏิพระภิกษุสงฆ์ มีความสะอาดสะอ้านร่มรื่น เยื้องมาด้านหน้าวัดติดกับสำนักงานกลางวัดปัญญานันทาราม มีการดูแลปัดกวาดเป็นอย่างดี ส่วนห้อง น้ำ-ห้องสุขา มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดอยู่

บริเวณช่วงกลางของวัด มีการก่อสร้างอาคารศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา ทำให้ภาพความสวยงามต้องเว้นวรรคชั่วคราว แต่บัดนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ความสวยงามและสะอาดสะอ้าน จะได้กลับมาดังเดิม แสดงให้เห็นถึงการจัดระบบการทำความสะอาดเป็นอย่างดี

แต่ด้วยความที่วัดปัญญานันทาราม มีคนนิยมเข้ามาในวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้ตามซอกมุมของวัดบางแห่ง มีเศษกระดาษและถุงพลาสติกตกกองอยู่ คงจะต้องจัดการก่อนจะหมักหมมกองโต

คอลัมน์ ผู้ตรวจการวัด