พระเครื่อง
Home บทความ สารบัญวัดไทย วัดราชคฤห์วรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วัดราชคฤห์วรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ PDF พิมพ์ อีเมล

วัดราชคฤห์วรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

วัดราชคฤห์วรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 434 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หรือก่อนสมัยกรุงธนบุรี โดยพวกนาย กองมอญที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในแขวงบางยี่เรือ

เมื่อสร้างเสร็จแล้ว มีชื่อเรียกตามสถานที่ตั้งว่า 'วัดบางยี่เรือ' บางทีก็เรียกว่า 'วัดบางยี่เรือมอญ' หรือ 'วัดมอญ' ที่เรียกเช่นนี้ คงสืบเนื่องมาจากเดิมมีพระมอญจำพรรษาอยู่

กรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนวัดราชคฤห์เป็นโบราณสถานของชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 15 ลงวันที่ สิงหาคม พุทธศักราช 2510

ถาวรวัตถุของวัด มีพระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาด 7 ห้อง พระเจดีย์กลมทรงลังกา อีก 2 องค์ พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี ด้านหน้าพระประธาน บนฐานชุกชีเดียวกันนั้น มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย 8 องค์ประดิษฐานอยู่ด้านหลังพระประธานมีพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย และพระอัครสาวกนั่งพับเพียบประนมมือ 2 องค์ ประดิษฐานอยู่

ศาลาการเปรียญ เดิมเป็นศาลาไม้สักเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก เจ้าอาวาสรื้อออกสร้างขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ.2510 เป็นอาคารโครงคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว ใต้ถุนสูง หลังคาต่อ 3 ชั้น มีมุขหน้าหลังคลุมชานลงบันได หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ

กุฏิพระสงฆ์ ของเก่าเรือนโบราณทรงไทย ปัจจุบันมีการรื้อเปลี่ยนแปลงไปบ้าง กุฏิเจ้าอาวาส สร้างเมื่อ พ.ศ.2512 ทรงสมัยใหม่ คอนกรีตเสริมเหล็ก มุงกระเบื้องลอน

วัดราชคฤห์ ตั้งอยู่ในชุมชนบาง ยี่เรือ ติดกับโรงเรียนและสถานที่ราช การหลายแห่ง จะมีความคึกคักในตอนเช้า ช่วงที่มีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนและในช่วงเลิกเรียนที่จะมีร้านค้ามาตั้งวางขายของ แต่พอพ้นช่วงระยะเวลาดังกล่าว วัดก็จะเงียบสงบเช่นเดิม

และถึงจะมีพ่อค้า-แม่ค้ามาวางขายของหน้าวัดบ้าง แต่ก็ไม่ได้สร้างความสกปรกเสียหายภายในวัดแต่อย่างใด

บริเวณด้านหน้าวัด เป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ มีความสวยงามและสะอาดสะอ้าน แสดงให้เห็นถึงการจัดระบบการทำความสะอาดเป็นอย่างดี

แต่ด้วยความที่วัดราชคฤห์ตั้งในชุมชน จึงมีคนนิยมนำรถมาจอดไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้ตามซอกมุมของวัดบางแห่ง มีเศษกระดาษและถุงพลาสติกตกกองอยู่ แม้จะมีจำนวนไม่มาก แต่ถ้าปล่อยไว้นานวัน คงดูไม่งามแน่

คอลัมน์ ผู้ตรวจการวัด