พระเครื่อง
Home ข่าว ข่าวพระพุทธศาสนา วัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ ถวายพระนิรันตราย 150 องค์ 150 วัด
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ ถวายพระนิรันตราย 150 องค์ 150 วัด PDF พิมพ์ อีเมล

วัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ ถวายพระนิรันตราย 150 องค์ 150 วัด

พระครูวินัยธรอารยพงศ์ (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐ์ เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชประดิษฐ์ จัดสร้างพระนิรันตราย (จำลอง) ขนาดหน้าตัก 4.5 นิ้ว ปิดทองคำแท้ เพื่อถวายพระอารามต่างๆ 150 พระอาราม ในโอกาสวาระ 150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชประดิษฐ์ 26 พ.ย.57


ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค.2558นี้ เป็นวาระมงคลที่วัดราชประดิษฐ์จัดพิธีถวายพระนิรันตราย  ฉลอง 150 ปีวัดราชประดิษฐ์ โดยเริ่มลงทะเบียนพระสงฆ์ 150 วัดและพุทธศาสนิกชน 150 ท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในโอกาสนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

จากนั้นเวลา 13.00 น. พระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ นำคณะสงฆ์ เจ้าภาพ และพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีกล่าวคำอุทิศกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ภายในพระอุโบสถ จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีถวายพระนิรันตราย 150 องค์ แด่พระสงฆ์ 150 วัด

"เนื่องจากวัดราชประดิษฐ์ เคยจัดพิธีถวายพระนิรันตรายมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2537 ส่วนครั้งที่ 2 จัดขึ้นในปีพ.ศ.2547 ที่ผ่านมา โดยทางวัดได้ถวายพระนิรันตรายให้กับพระอารามต่างๆ ครั้งละ 100 องค์ รวม 200 องค์ แต่เนื่องจากครั้งที่ 3 ที่จะเกิดขึ้นนี้ จัดถวายในวาระครบ 150 ปีที่รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาวัดขึ้น จึงกำหนดให้ถวายพระ 150 องค์ แด่ 150 วัด ดังนั้นหลักเกณฑ์การถวายในครั้งนี้ จึงกำหนดให้ถวายพระอารามต่างๆ ที่วัดราชประดิษฐ์ยังไม่เคยได้จัดถวายมาก่อน ตลอดจนจัดถวายให้พระอารามที่ทางโยมเจ้าภาพได้แจ้งความประสงค์ ดังนั้น อาตมาจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมหามงคล ในวันและเวลาดังกล่าว" พระครูวินัยธรอารยพงศ์ กล่าว