พระเครื่อง
Home บทความ สารบัญวัดไทย วัดราชผาติการาม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วัดราชผาติการาม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ PDF พิมพ์ อีเมล

วัดราชผาติการาม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วัดราชผาติการาม ตั้งอยู่เลขที่ 147 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อว่า วัดส้มเกลี้ยง เดิมตั้งอยู่บ้านญวน หลังโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ต่อมาได้ร้างลง พวกญวนอพยพที่อยู่บริเวณแถบนั้น ได้รื้อเอาอิฐไปก่อสร้างสถานที่ต่างๆ จนแทบไม่เหลือให้เห็นสภาพวัด

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เมื่อครั้งดำรงพระยศ เป็นเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ สร้างวัดใหม่ เป็นการผาติกรรมแทนวัดส้มเกลี้ยง และได้พระราชทานนามใหม่ว่า 'วัดราชผาติการาม' อันหมายถึงวัดที่พระราชาทรงผาติกรรม แลกเปลี่ยนทดแทน หรือทำให้เจริญขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2379 และภายหลังทางราชการ ก็ได้ยกวัดราชผาติการาม ขึ้นทะเบียนเป็นพระอารามหลวง

อย่างไรก็ตาม การสร้างวัดในสมัยรัชกาล ที่ 3 ยังไม่แล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ครั้นถึงรัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ขณะดำรงพระยศเป็นกรมหมื่นชาญไชยบวรยศ ทรงปฏิสังขรณ์

ต่อมาจนถึงต้น รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชสงคราม (กร) เป็นแม่งานจัดการย้ายหมู่กุฎีที่ถูกถนนราชวิถี (ซังฮี้) ตัดผ่านไปสร้างไว้ทางด้านเหนือ สร้างกำแพงล้อมรอบให้เป็นเขตวัด การปรับปรุงก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชผาติการาม ได้ดำเนินการติดต่อกันมาทุกสมัยของเจ้าอาวาส โดยเฉพาะในสมัยของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน) เป็นเจ้าอาวาส ได้บูรณปฏิสังขรณ์ก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆ ขึ้นมากมาย

จนกล่าวได้ ว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน) นำความเจริญก้าวหน้าและชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่วัดราชผาติการามจนเป็นที่ รู้จักกันทั่วไป

บรรยากาศภายในวัดราชผาติการาม ถึงแม้ จะไม่ได้มีพื้นที่กว้างขวาง แต่บริเวณรอบวัดโดยรวม มีความสะอาดสะอ้าน แลดูเจริญหูเจริญตา ถังขยะจัดตั้งวางอย่างเป็นระเบียบ ศาลาริมน้ำ มีความร่มรื่นเหมาะสำหรับนั่งพักผ่อนคลายอารมณ์

ด้านหน้าทางเข้าวัด อยู่ติดถนนใหญ่ใกล้บริเวณสะพานซังฮี้ ที่ใกล้กับบริเวณโรงเรียน มีความคึกคักแทบตลอดทั้งวัน ในบางช่วงจะมีรถยนต์เข้ามาจอดในวัดบ้าง แต่ก็ไม่ได้สร้างความสกปรกเสียหายภายในวัดแต่อย่างใด

สำหรับต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกภายในวัด มี อยู่ไม่มากมายนัก แต่ก็พอสร้างร่มรื่นเย็นสบายพอสมควร บริเวณด้านหน้าวัด เป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ มีความสวยงามและสะอาดสะอ้าน แสดงให้เห็นถึงการจัดระบบการทำความสะอาดเป็นอย่างดี

แต่ด้วยความที่วัดราชผาติการาม ตั้งในชุมชน และมีการจัดสร้างฌาปนสถาน และศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวนมาก รวม ทั้งมีอาคารจอดรถขนาดใหญ่ ทำให้มีผู้ คนเข้ามาภายในวัดด้วยกิจธุระเป็นจำนวนมาก

จึงมีคนนิยมนำรถมาจอดไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้ตามซอกมุมของวัดบางแห่ง มีเศษกระดาษและถุงพลาสติก ตกกองอยู่ แม้จะมีจำนวนไม่มาก แต่ถ้าปล่อยไว้นานวัน คงจะกองพะเนิน

คอลัมน์ ผู้ตรวจการวัด