พระเครื่อง
Home บทความ สารบัญวัดไทย วัดศรีโพธิ์ชัยนาพึง ต.นาพึง อ.นาแห้ว จังหวัดเลย
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วัดศรีโพธิ์ชัยนาพึง ต.นาพึง อ.นาแห้ว จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล

วัดศรีโพธิ์ชัยนาพึง ต.นาพึง อ.นาแห้ว จังหวัดเลย

อําเภอ นาแห้ว เดิมแต่อดีตขึ้นอยู่กับอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ต่อมาได้แยกมาตั้งเป็นอำเภอนาแห้ว เป็นอำเภอเพื่อความมั่นคง ดังนั้น วัดหลายแห่งของอำเภอนาแห้ว มักจะเกี่ยวพันกับวัดของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งมีอยู่หลายวัดที่เป็นวัดเก่าแก่ เช่น วัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว

วัดศรีโพธิ์ชัยนาพึง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2115 มีอายุประมาณ 400 ปี หลังจากที่มีการสร้างพระธาตุศรีสองรักไม่นาน และประชาชนในหมู่บ้านก็เป็นคนในพื้นที่ไม่ค่อยมีการอพยพมาจากที่อื่น

ดังนั้น วัดศรีโพธิ์ชัยนาพึง จึงมีเอกลักษณะเหมือนกับวัดในพื้นที่ของอำเภอด่านซ้าย มีประวัติความเป็นมาและประเพณีวัฒนธรรม ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนทุกวันนี้

จาก ความที่เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง จะเห็นได้จากภายในวัดมีหอพระไตรปิฎก อุโบสถที่เก่าแก่รวมทั้งพระพุทธรูปประธาน และภาพเขียนสีผนังในโบสถ์ เกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ด้าน

อีกทั้ง ยังมีกำแพงวัดที่เก่าแก่ให้คนรุ่นหลังได้ชมได้ศึกษา รวมทั้งศาลาวัดโบราณ จากความเก่าแก่ของอุโบสถ ทำให้มีการชำรุดทรุดโทรม หลังจากกรมศิลปากรมารับผิดชอบดูแล ได้มีการปรับปรุงส่วนที่ชำรุดโดยเฉพาะหลังคาโบสถ์

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่กรมศิลปากรได้มาซ่อมแซมหลังคาโบสถ์ที่ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งทำด้วยไม้เกล็ดแลดูสวยงามหาชมได้ยาก แต่หลังจากซ่อมไปแล้วไม่นาน หลังคาที่กรมศิลปากรเปลี่ยนใหม่ ได้นำไม้ชนิดใดมาทำ พอถูกฝนไม่นาน ปรากฏว่าไม้ที่นำมาทำเป็นเกล็ดมุงหลังคา เกิดการผุพังมีรูรั่วไปรอบบริเวณ

ถ้ามีการปล่อยไว้เช่นนี้นับวันจะผุพังไปเรื่อย ทั้งนี้ ไม้ทำหลังคาที่ผุจะเป็นชายคาด้านล่างของโบสถ์ ซึ่งเอาไม้ใหม่มาทำ เป็นการอนุรักษ์ของเดิม แต่เป็นไม้คุณภาพต่ำ ไม่ทนแดดทนฝน ชาวบ้านก็ไม่กล้าแตะต้อง ด้วยขึ้นอยู่กับกรมศิลปากร

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการ ได้รับการร้องเรียนจากกำนันตำบลนาพึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ มันมีปัญหาตรงที่ว่า วัดศรีโพธิ์ชัยนาพึง มีเงินที่จะซ่อมแซมเองได้ เพียงติดอยู่ที่กรมศิลป์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเอาไว้แล้ว ใครจะไปทำอะไรไม่ได้ ต้องขออนุญาตก่อน ถ้าปล่อยนานไปก็จะเสียหายมากขึ้น จึงได้ร้องเรียนกับผู้ว่าฯ

จากปัญหาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจึงมอบหมายให้ นายสิทธิกร อ้วนศิริ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ในนามตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ให้ประสานงานกับกรมศิลปากรเพื่อขออนุญาตซ่อมแซมหลังคาอุโบสถอย่างรีบด่วนต่อ ไป

เพื่อให้มีความสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ

คอลัมน์ ผู้ตรวจการวัด
วิชัย จินดาเหม