พระเครื่อง
Home บทความ สารบัญวัดไทย วัดศาลาลอย ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วัดศาลาลอย ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ PDF พิมพ์ อีเมล

วัดศาลาลอย ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

วัดศาลาลอย ตั้งอยู่เลขที่ 490 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ตั้งวัด 12 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองชั้นนอกด้านตะวันออก วัดศาลาลอย มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับถนนวิภัชนุสรณ์ ทิศใต้ติดกับที่ดินเอกชน หนองโตนดและถนนหลักเมือง ทิศตะวันออกติดกับถนนเทศบาล 4 ทิศตะวันตกติดกับถนนเทศบาล 2

วัดศาลาลอย เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในตัวเมือง จากการบอกเล่าของคนรุ่นก่อน และเล่าสืบทอดกันต่อมา พอเรียบเรียงความได้ ดังนี้ วัดศาลาลอยเป็นวัดโบราณ สร้างมานานแล้ว อายุไม่ต่ำกว่าร้อยปี

จากประวัติเมืองสุรินทร์บันทึกไว้ว่า พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ (สุ่น) เจ้าเมืองคนที่ 4 ครองเมืองสุรินทร์ เมื่อปีมะแม พุทธศักราช 2345 ถึงปีกุน พุทธศักราช 2394 ภรรยาของท่านเจ้าเมือง คือ นางดาม พร้อมบุตร ธิดาและบริวารประกอบอาชีพเกษตรกรรมบริเวณที่เรียกภาษาถิ่นว่า เวียลเวง (เวียล แปลว่า ทุ่ง, เวง แปลว่า ยาว, เวียลเวง แปลว่า ทุ่งยาว) ซึ่งอยู่นอกกำแพงเมืองด้านตะวันออกของวัด

นางดามพร้อมด้วยบุตรธิดาและบริวารยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทไร่ ด้วยความเป็นคนใจบุญ นางดาม ให้การค้ำจุนอุปถัมภ์วัด และถวายความอุปการะพระภิกษุสามเณรวัดศาลาลอยเป็นประจำ พร้อมกันนั้นก็ได้ฝากบุตรหลานและบริวารให้ดูแลบำรุงวัดสืบต่อมา

ปัจจุบันมี พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิ สุทโธ ปธ.9, พธ.บ.) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าอาวาส ภายในบริเวณวัดศาลาลอย มีพื้นที่กว้างขวาง บรรยากาศภายในวัดค่อนข้างร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดเป็นประจำ จัดตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ

ด้วยความที่เป็นพระอารามหลวง มีคนนิยมเข้ามาไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงคล และมีจุดพักชมวิวที่สวยงาม ทำให้มีนัก ท่องเที่ยวเข้ามาแวะเวียนภายในวัดเป็นจำนวนมาก

สำหรับเรื่องสถานที่จอดรถ ถือว่ามีระบบการจัดการที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม ในบริเวณที่เป็นกุฏิที่พักสงฆ์ มีการวางพาดตากสบงจีวรไว้ระเกะระกะตามราวระเบียง ท่ามกลางไม้กระถางที่จัดวางไว้เพื่อความสวยงาม แต่ถูกผสมกับภาพตากผ้าสบงจีวรหรือผ้าขนหนูอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำให้ความสวยงามของพระอารามหลวง ต้องถูกลดทอนลงไป

คอลัมน์ ผู้ตรวจการวัด